Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

PHARE

 Pretpristupni program PHARE

Program PHARE (Pologne et Hongrie - Aide á Restructuration Economique) pokrenut je 1989. godine Uredbom Vijeća kao program pomoći najprije Poljskoj i Mađarskoj a zatim i drugim tranzicijskim državama srednje i istočne Europe, u promicanju višestranačke demokracije i obnovi gospodarstva nakon izlaska iz komunističkog sustava. Program Phare se 1997. godine potpuno usmjerio na pretpristupne prioritete i postao glavnim financijsko-tehničkim instrumentom pretpristupne strategije za države kandidatkinje.

Republika Hrvatska korisnica je programa Phare od proračunske godine 2005 te je u proračunskoj godini 2005. i 2006. dodijeljeno ukupno 167 m€ - 87 m€ za 2005. godinu i 80 m€ za 2006. godinu.

Europska komisije je u okviru nacionalnog programa Phare 2005 odobrila financiranje 23 projektna prijedloga u ukupnom iznosu od 71,5 m€ bespovratnih sredstava za koje je 17. svibnja 2006. godine potpisan Sporazum o financiranju. Za 19 projektnih prijedloga u okviru nacionalnog programa Phare 2006 u ukupnom iznosu od 61,06  m€ bespovratnih sredstava Sporazum o financiranju je sklopljen 31. siječnja 2007. godine. Zbog promjene projektnih sažetaka, financiranje u okviru nacionalnog programa Phare 2006 iz bespovratnih sredstava je smanjeno za 0,06 milijuna eura.

Ured za udruge u sklopu programa PHARE provodio je dva projekta tehničke pomoći i jedan projekt sheme bespovratnih sredstava:

PHARE 2005 - Jačanje kapacitete Savjeta za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (Capacity building for Council for Civil Society Development and Government Office for Cooperation with NGOs) – tehnička pomoć
 
PHARE 2006 Jačanje kapaciteta Ureda za udruge za praćenje i vrednovanje projekata udruga financiranih u sklopu programa IPA (Capacity Building for the Government Office for Cooperation with NGOs in the monitoring and evaluation of the IPA projects) – tehnička pomoć
 
PHARE 2006 – shema bespovratnih sredstava Enabling the Civil Society Sector for Active Contribution in the Pre-accession process (Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu) u području: Demokratizacija i ljudska prava; Zaštita okoliša i održivi razvoj; Sudjelovanje mladih
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori