Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Programsko razdoblje 2014-2020

Program Europa za građane jedan je od programa Europske unije kojim se pruža financijska potpora projektima promicanja „aktivnog europskog građanstva“. Svrha je Programa osnažiti sudjelovanje građana u procesu europske integracije kroz rasprave i razmjene mišljenja o EU-u, jačati europski identitet te promicati interkulturalni dijalog i razumijevanje među građanima europskih zemalja. Predviđena sredstva za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznose 186.5 milijuna eura.

Zemlje sudionice Programa:

 • 28 država članica Europske unije;
 • Program je otvoren i sljedećim kategorijama zemalja, uz uvjet da su potpisale Memorandum o razumijevanju s Komisijom

a) zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje ( Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Makedonija) u skladu s općim načelima i općim odredbama i uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije utvrđenima relevantnim okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima;

b) zemlje EFTA-e koje su ugovorne stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) u  skladu s odredbama tog Sporazuma.

 VAŽNE NAPOMENE*:

Ukoliko, prije potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, jedna od ovih zemalja prijavi projekt kao nositelj, odluka o eventualnom financiranju donijeti će se tek nakon potpisivanja Memoranduma.

- Ukoliko ove zemlje sudjeluju kao partneri na projektu, njihovo sudjelovanje će se uzeti u obzir kod završne isplate samo pod uvjetom da su potpisani Memorandumi o razumijevanju. Prijavitelji koji namjeravaju uključiti organizacije iz ovih zemalja kao partnere, moraju biti u skladu s kriterijima prihvatljivosti vezanima uz broj partnera u slučaju da se Memorandumi ne potpišu. 

Memorandum o razumijevanju za razdoblje 2014- 2020.. potpisale su Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija. Bosna i Hercegovina je još u postupku potpisivanja.

 Opći ciljevi Programa

 • pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i različitosti,
 • promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Specifični ciljevi Programa:

 • podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije kojima se promiče mir, njezine vrijednosti i dobrobit njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,
 • poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.
 • Izvršna agencija određuje godišnje prioritete za svaki potprogram i projekti će se, između ostaloga, procjenjivati i prema usklađenosti s godišnjim prioritetima i ciljevima.

Opća obilježja programa Europa za građane:

 • ravnopravan pristup programu
 • transnacionalnost i lokalna dimenzija,
 • međukulturni dijalog,
 • volontiranje – izraz aktivnog europskog građanstva.

Struktura programa Europa za građane u programskom razdoblju 2014. – 2020. sadrži dvije cjeline:

Cjelina 1. – Europsko sjećanje: Podizanje svijesti o sjećanju, zajedničkoj povijesti i vrijednostima te cilju Unije

Cjelina 2. – Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje: Potiče demokratsko i građansko sudjelovanje građana na razini Unije. Ova cjelina obuhvaća mjere: Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova, te Projekti civilnog društva.

Vrste bespovratnih sredstava:

 • bespovratna sredstva za aktivnosti – dodjeljuju se projektima (iz obje cjeline), tj. za aktivnosti ograničenog vijeka trajanja tijekom kojeg se provode predložene aktivnosti,      
 • operativna bespovratna sredstva – pokrivaju troškove pravilnog vođenja uobičajenih i trajnih aktivnosti neke organizacije.

 

Raspored rokova za podnošenje projektnih prijedloga u razdoblju do 2020. 

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA AKTIVNOSTI

Cjelina 1. Europsko sjećanje

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između

1. ožujka

1. kolovoza u godini kada je rok i 31. siječnja u godini nakon isteka roka

 

Cjelina 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje

Mjera

Rokovi za podnošenje

Razdoblje prihvatljivosti: Projekti moraju započeti između

1. Bratimljenje gradova

 

1. ožujka

1. srpnja u godini kada je rok i 31. ožujka u godini nakon isteka roka

 

1. rujna

1. siječanj i 1. rujna u godini nakon isteka roka

2. Umrežavanje gradova

 

1. ožujka

1. srpnja i 31. prosinca u godini kada je rok

 

1. rujna

1. siječnja i 30. svibnja u godini nakon isteka roka

3. Projekti civilnog društva

 

1. ožujka

1. kolovoza u godini kada je rok i 31. siječnja u godini nakon isteka roka

*Prijave trebaju biti podnesene prije 12:00 h (CET) završnog datuma za (podnošenje) zahtjeva. Ako je rok za podnošenje u vrijeme vikenda, rokom treba smatrati 1. radni dan nakon vikenda 

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori