Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Aktivnost 4: "Aktivno europsko sjećanje"

Aktivnost 4: Aktivno europsko sjećanje usmjerenaje na dodjeljivanje nepovratnih sredstava za slijedeće vrste projekata: 

  • projekti očuvanja spomen-područja masovnih deportacija, nekadašnjih koncentracijskih logora i drugih mjesta stradanja i pogubljenja iz doba nacizma, kao i arhiva koji dokumentiraju navedene događaje sa svrhom održavanja sjećanja na žrtve i one koji su u ekstremnim uvjetima spašavali ljude od holokausta;
  • projekti vezani za odavanje počasti žrtvama masovnih pogubljenja i masovnih deportacija vezanih uz staljinizam, kao i očuvanje memorijalnih centara i arhiva koji dokumentiraju te događaje.
KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Prihvatljiv podnositelji projektnog prijedloga su organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i regionalne samouprave, muzeji, memorijalni centri, organizacije koje se bave čuvanjem sjećanja, zaklade, istraživačke/obrazovne institucije. Maksimalno trajanje projekata jest 18 mjeseci, a ostvariv iznos bespovratnih sredstava kreće se u rasponu od 10.000,00 i 100.000,00 EUR (što je ujedno i najviše 70% ukupnih troškova projekta, u slučaju prijave projekta temeljem detaljnog proračuna).
 
KRITERIJI DODJELE
 
Prihvatljivi projekti ocjenjivat će se na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Kvalitativni kriteriji su prikladnost projekta s obzorom na prioritetne teme i ciljeve Programa (25%), kvaliteta projekta i predloženih metoda (25%), utjecaj projekta (15%) i vidljivost projekta i nastavak aktivnosti nakon završetke projekta (follow-up) (15%), koji zajedno predstavljaju 80% bodova. Kvantitativni kriteriji donose maksimalnih 20% bodova i odnose se na geografski utjecaj (10%) i broj/vrstu ciljanih skupina sudionika (10%). 
 
 
KADA I KAKO PODNIJETI PROJEKTNI PRIJEDLOG
 
 
Za sastanke koji počinju između
Krajnji rok za podnošenje
 1. prosinca* - 31. svibanj**
1.      lipnja
* u godini roka za podnošenje projektnih prijedloga
** u godini nakon godine roka za podnošenje projektnih prijedloga
  
U sklopu ovog natječaja iznos potpore koja se traži može se izračunati na dva načina:
 
Izračun putem paušalnih iznosa:
Izračun ukupnog iznosa bespovratnih sredstava dobiva se zbrajanjem:
o   iznosa koji se traži za svako događanje (određen je kategorijama prema broju sudionika i trajanju događanja);
o   iznosa za komunikacijske alate (određen je kategorijama s obzirom na broj DVD-a/CD-a, publikacija ili internetskih stranica koje se planiraju izraditi te s obzirom na trajanje projekta);
o   iznosa za troškove koordinacije (određen je kategorijama s obzirom na broj uključenih partnera i trajanje projekta.
 
Projekcija detaljnog proračuna:
Za ovu vrstu izračuna valja priložiti detaljni plan proračuna s predviđanjem pojedinačnih stavki troškova projekta.
Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane i Pripadajućem dokumentu dopuna i izmjena (Corrigendum) ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške. 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori