Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Aktivnost 2: "Aktivno civilno društvo u Europi"

Aktivnost 2: Aktivno civilno društvo u Europi  usmjerena je na organizacije civilnoga društva i organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika, a provodi se kroz tri različite mjere (tri zasebna natječaja) čija svrha jest potaknuti raspravu na temu europskog građanstva, demokracije, zajedničkih vrijednosti te povijesti i kulture kroz suradnju na europskoj razini.
 
Organizacijama civilnoga društva koje se bave istraživanjima europskih javnih politika i organizacijama civilnog društva koje djeluju na europskoj razini (krovne organizacije, europske mreže, organizacije koje provode aktivnosti s utjecajem diljem Europe, organizacije koje promiču europske ideje čuvanjem sjećanja na velike europske ličnosti ili bavljenjem temeljnim europskim vrijednostima koje su bile negirane totalitarnim režimima, a koje potiču razvoj civilnog društva na europskoj razini) dostupna je strukturna potpora u obliku operativnih nepovratnih sredstava u iznosu do 100.000,00 EUR.
 
Rok za podnošenje prijava za strukturnu (institucionalnu) potporu je 15. listopada svake godine. Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane i Pripadajućem dokumentu dopuna i izmjena (Corrigendum) ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje prijava. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.
   
 
Mjera 3: Potpora projektima organizacija civilnoga društva potiče suradnju na konkretnim projektima organizacija civilnoga društva različitih zemalja, a njome se može obuhvatiti čitav niz lokalnih, regionalnih, nacionalnih ili europskih organizacija. Projekti bi trebali tematizirati pitanja općeg europskog interesa, s posebnim naglaskom na utjecaj europskih politika. Svrha projekata jest umrežavati i omogućiti suradnju organizacija civilnoga društva na europskoj razini kroz organizaciju događanja kao što su seminari, radionice i konferencije, ili proizvodnju i realizaciju raznih materijala i alata kao što su publikacije, video i audio materijali te studije, istraživanja, ispitivanja javnog mijenja i slično. 
 
 
KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
 
Prihvatljiv podnositelj projektnog prijedloga je organizacija civilnog društva, uključujući udruge i njihove krovne organizacije, sindikate, zaklade, obrazovne i istraživačke institucije, vjerske zajednice i slično, iz neke od zemalja sudionica Programa.
 
Projekt treba uključivati najmanje jednu partnersku organizaciju koja iz druge zemlje članice Programa, a najmanje jedna organizacija u svakom projektu mora biti iz zemlje članice EU.
   
Maksimalno trajanje projekata je 18 mjeseci. Bespovratna sredstva dostupna kroz ovaj natječaj kreću se u rasponu od 10.000,00 i 150.000,00 EUR (i u slučaju prijave projekta temeljem detaljnog proračuna.smiju pokrivati najviše 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta).
 
KRITERIJI DODJELE
 
Prihvatljivi projekti ocjenjivat će se na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Kvalitativni kriteriji su prikladnost projekta s obzorom na prioritetne teme i ciljeve Programa (25%), kvaliteta projekta i predloženih metoda (25%), utjecaj projekta (15%) i vidljivost projekta i nastavak aktivnosti nakon završetke projekta (follow-up) (15%), koji zajedno predstavljaju 80% bodova. Kvantitativni kriteriji donose maksimalnih 20% bodova i odnose se na geografski utjecaj (10%) i broj/vrstu ciljanih skupina sudionika (10%). 
 
KADA I KAKO PODNIJETI PROJEKTNI PRIJEDLOG
 
Godišnji krajnji rokovi za podnošenje prijave za projekte umrežavanja pobratimljenih gradova su:
  
Za sastanke koji počinju između
Krajnji rok za podnošenje
1. kolovoza* - 31. siječnja**
1. veljače
* u godini roka za podnošenje projektnih prijedloga
** u godini nakon godine roka za podnošenje projektnih prijedloga

NAPOMENA: PRVI ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U 2012. PRODULJEN JE S 1. VELJAČE 2012. NA 15. VELJAČE 2012.
 
U sklopu ovog natječaja iznos potpore koja se traži može se izračunati na dva načina:
 
Izračun putem paušalnih iznosa:
 Izračun ukupnog iznosa bespovratnih sredstava dobiva se zbrajanjem:
o   iznosa koji se traži za svako događanje (određen je kategorijama prema broju sudionika i trajanju događanja);
o   iznosa za komunikacijske alate (određen je kategorijama s obzirom na broj DVD-a/CD-a, publikacija ili internetskih stranica koje se planiraju izraditi te s obzirom na trajanje projekta);
iznosa za troškove koordinacije (određen je kategorijama s obzirom na broj uključenih partnera i trajanje projekta.
 
 Projekcija detaljnog proračuna:
Za ovu vrstu izračuna valja priložiti detaljni plan proračuna s predviđanjem pojedinačnih stavki troškova projekta.

Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane i Pripadajućem dokumentu dopuna i izmjena (Corrigendum) ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori