Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Programsko razdoblje 2007-2013

Program Europa za građane jedan je od programa Europske unije kojim se pruža financijska potpora projektima promicanja „aktivnog europskog građanstva“.

Svrha je Programa osnažiti sudjelovanje građana u procesu europske integracije kroz rasprave i razmjene mišljenja o EU-u, jačati europski identitet te promicati interkulturalni dijalog i razumijevanje među građanima europskih zemalja.
Ukupan proračun Programa za razdoblje 2007. – 2013. iznosio je 215 milijuna eura.

Republika Hrvatska sudjelovala je u Programu od 2008. godine s ukupno povučenih 2.623.262,95 eura. U razdoblju 2007-2013 provedeno je 68 projekata, a hrvatski korisnici su sudjelovali u još 206 projekata u svojstvu partnera.

U ovome letku možete pronaći detaljnije informacije o ostvarenim rezultatima u Republici Hrvatskoj u sklopu ovog Programa u razdoblju 2007. – 2013.

 Opći ciljevi Programa u razdoblju 2007. – 2013.:

  • pružanje mogućnosti građanima za interakciju i sudjelovanju u stvaranju sve bliskije Europe, demokratske i usmjerene prema svijetu, ujedinjene i obogaćene u kulturnoj raznolikosti, razvijajući time građanstvo Europske unije,
  • jačanje osjećaja europskog identiteta, utemeljenog na zajedničkim vrednotama, povijesti i kulturi,
  • njegovanje osjećaja pripadnosti Europskoj uniji,
  • jačanje tolerancije i uzajamnog razumijevanja europskih građana, poštujući i promičući  kulturnu i jezičnu raznolikost, pridonoseći istodobno interkulturalnom dijalogu.


Specifični ciljevi Programa u razdoblju 2007. – 2013.:

  • okupljati pripadnike lokalnih zajednica diljem Europe radi dijeljenja i razmjene iskustava, mišljenja i vrednota te radi učenja iz povijesti i izgradnje budućnosti,
  • poticati djelovanje, raspravljanje i promišljanje na temu europskog građanstva i demokracije, zajedničkih vrednota, zajedničke povijesti i kulture kroz suradnju organizacija civilnog društva na europskoj razini,
  • približiti Europu njenim građanima promičući europske vrijednosti i postignuća, a istodobno sačuvati sjećanje na njenu prošlost;
  • poticati interakciju među građanima i organizacijama civilnog društva iz svih država sudionica Programa, pridonoseći interkulturalnom dijalogu, ističući i raznolikost i jedinstvo Europe, vodeći računa naročito o aktivnostima kojima se nastoje razviti bliskije veze među građanima država članica Europske unije koje su Uniji pristupile do 30. travnja 2004., kao i onih država koje su joj se pridružile nakon tog datuma.


Mjere financirane u programskom razdoblju 2007. – 2013.:

Aktivno sudjelovanje europskih građana

    Aktivnost 1 – Aktivni građani za Europu izravno je usmjerena na sudjelovanje građana. U bilateralnim ili multilateralnim projektima bratimljenja okupljaju se građani lokalnih zajednica diljem Europe kako bi se promicala tolerancija i uzajamno razumijevanje različitosti, razmjenjivala iskustva i dobre prakse, međusobno upoznavale druge kulture u Europi te snažio europski identitet kao nadogradnja lokalnog i regionalnog. Natječaji Aktivnosti 1 uključuju također projekte organiziranja građanskih panel-rasprava te mjere potpore kojima se želi potaknuti uspostavu novih i jačanje postojećih oblika suradnje među jedinicama lokalne samouprave, kao i aktivno sudjelovanje građana u političkim procesima i podizanje kvalitete projekata.

Civilno društvo na djelu

    Aktivnost 2 – Aktivno civilno društvo u Europi usmjerena je na organizacije civilnoga društva od lokalnih građanskih inicijativa do mreža udruga koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini, organizacija koje se bave istraživanjem europskih javnih politika, sindikata te obrazovnih i istraživačkih institucija. Cilj je aktivnosti poticati organizacije civilnog društva na zajednički rad tako da zajednički djeluju, raspravljaju i promišljaju o zajedničkim pitanjima vezanima uz europsko građanstvo.

Podizanje informiranosti o Programu

    Aktivnost 3 – Zajedno za Europu provodi Europska komisija radi šireg uključivanja građana na europskoj razini u aktivnosti koje jačaju vidljivost djelovanja EU-a, organizirajući velike europske skupove o različitim područjima rada Europske unije (npr. u suradnji sa zemljama koje predsjedaju Vijećem EU-a), provodeći istraživanja i studije koje doprinose boljem razumijevanju sudjelovanja građana te informiranjem o aktivnostima i postignućima u sklopu Programa.

Očuvanje europskog sjećanja

    Aktivnost 4 – Aktivno europsko sjećanje usmjerena je na projekte očuvanja spomen- područja masovnih pogubljenja i deportacija, koncentracijskih logora i drugih mjesta stradanja iz doba nacizma i staljinizma, kao i drugih totalitarnih režima, te arhiva koje dokumentiraju te događaje u svrhu čuvanja sjećanja na žrtve i one koji su u ekstremnim uvjetima spašavali ljude od holokausta.

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori