Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Aktivnost 1: "Aktivni građani za Europu"

Aktivnost 1: Aktivni građani za Europu obuhvaća natječaje (takozvane mjere i pod-mjere) kojima se nastoji okupljati ljude iz različitih lokalnih zajednica diljem Europe te organiziranjem susreta različitih formata (sastanaka, uzvratnih posjeta i i rasprava) omogućiti im da razmjenjuju iskustva, mišljenja i znanja. 

 
Mjera 1.: Bratimljenje gradova  cilja na uključivanje građana ili promicanje razmjena među europskim građanima kroz njihovo sudjelovanje u aktivnostima bratimljenja gradova, osnažujući umrežavanje i suradnju bratimljenih gradova.
Napomena: pobratimstvo u ovom kontekstu treba shvatiti u širem smislu: pojam se odnosi na gradove i općine koji jesu potpisali formalne sporazume o pobratimstvu/suradnji/prijateljstvu, ali obuhvaća i one gradove i općine koji njeguju druge oblike neformalizirane suradnje poput primjerice partnerstva koje se temelji na suradnji i kulturološkim poveznicama.
 
Ova mjera obuhvaća dvije vrste pod-aktivnosti (dva zasebna natječaja):
  • Mjera 1.1.: Sastanci građana pobratimljenih gradova natječaj je za projekte kojima se nastoji okupljati građane i skupine građana bratimljenih gradova, temeljem formalnih ili neformalnih partnerstava među općinama i gradovima, u cilju jačanja međusobnog poznavanja i razumijevanja međusobno različitih kultura.
Projekti organiziranja takvih sastanaka imaju postići:
  • aktivno građansko sudjelovanje na lokalnoj razini
  • intenzivnije uključivanje građana na europskoj razini, čime se doprinosi razvoju aktivnog europskog građanstva
  •  jačanje predanosti sudionika projekata europskim integracijama.
 
KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
 
Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga su: općina ili grad, udruženje/odbor za bratimljenje ili neka druga vrsta neprofitne organizacije koja ima legitimitet predstavljati lokalne vlasti, s pravnim statusom i sjedištem u državi sudionici Programa.
 
Prihvatljive aktivnosti: sastanak mora uključivati jedince lokalne samouprave iz najmanje dviju država sudionica Programa, od kojih je najmanje jedna država članica EU-a. Svaki sastanak treba uključivati najmanje 25 međunarodnih (inozemnih, pozvanih) sudionika, s time da predstavnici lokalnih vlasti smiju činiti najviše polovicu broja sudionika. Susret se može odvijati u bilo kojoj zemlji sudionici Programa.
 
Iznosi dostupni za projekte unutar ove mjere izračunavaju se temeljem broja sudionika i predviđenog trajanja sastanka, a kreći se u rasponu od 5.000,00-25.000,00 EUR.
Najdulje prihvatljivo trajanje sastanaka je 21 dan.
 
 
KRITERIJI DODJELE
 
Prihvatljivi projekti ocjenjivat će se na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Kvalitativni kriteriji su prikladnost projekta s obzorom na prioritetne teme i ciljeve Programa (25%), kvaliteta projekta i predloženih metoda (25%), utjecaj projekta (15%) i vidljivost projekta i nastavak aktivnosti nakon završetke projekta (15%), koji zajedno predstavljaju 80% bodova. Kvantitativni kriteriji donose maksimalnih 20% bodova i odnose se na geografski utjecaj (10%) i broj/vrsta ciljanih skupina sudionika (10%).
 
KADA PODNIJETI PROJEKTNI PRIJEDLOG
 
Za sastanke koji počinju između
Krajnji rok za podnošenje
1. siječnja** i 30. rujna**
1. rujna
1. lipnja* i 28. veljače**
1. veljače
1. listopada* i 30. lipnja**
1. lipnja
* u godini roka za podnošenje projektnih prijedloga
** u godini nakon godine roka za podnošenje projektnih prijedloga
 
 
NAPOMENA: PRVI ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U 2012. PRODULJEN JE S 1. VELJAČE 2012. NA 15. VELJAČE 2012.!
 
Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane i Pripadajućem dokumentu dopuna i izmjena (Corrigendum) ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.
 
Program stoga podupire sastanke građana te tematske konferencije, radionice i druge formate okupljanja građana koji uključuju gradove i općine iz najmanje 4 zemlje sudionice u Programu, od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU. Komunikacijski alati proizvedeni tijekom takvih događanja radi promicanja održivog tematskog umrežavanja mogu također biti financijski potpomognuti.
 
KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
 
Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga su: općine/gradovi i odbori za bratimljene, druge razine lokalne/regionalne vlasti te federacije/udruženja lokalnih vlasti.
 
Prihvatljive projektne aktivnosti moraju uključivati najmanje 30 međunarodnih (pozvanih inozemnih) sudionika koji dolaze ispred partnerskih jedinica lokalne (područne) samouprave. Valja planirati održavanje najmanje 3 događanja u državama sudionicama Programa koja smiju trajati najviše 21 dan. Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca, a projekti u sklopu ovog natječaja mogu ostvariti potporu u iznosu od 10.00,00 do 150.000,00 EUR.
 
 
KRITERIJI DODJELE
 
Prihvatljivi projekti ocjenjivat će se na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Kvalitativni kriteriji su prikladnost projekta s obzorom na prioritetne teme i ciljeve Programa (25%), kvaliteta projekta i predloženih metoda (25%), utjecaj projekta (15%) i vidljivost projekta i nastavak aktivnosti nakon završetke projekta (follow-up) (15%), koji zajedno predstavljaju 80% bodova. Kvantitativni kriteriji donose maksimalnih 20% bodova i odnose se na geografski utjecaj (10%) i broj/vrstu ciljanih skupina sudionika (10%).
 
KADA PODNIJETI PROJEKTNI PRIJEDLOG
 
Za sastanke koji počinju između
Krajnji rok za podnošenje
 1. lipnja* - 30. prosinca*
1. veljače
 1. siječnja** - 30. svibnja**
1. rujna
* u godini roka za podnošenje projektnih prijedloga
** u godini nakon godine roka za podnošenje projektnih prijedloga
 
 
NAPOMENA: PRVI ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U 2012. PRODULJEN JE S 1. VELJAČE 2012. NA 15. VELJAČE 2012.
 

Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane i Pripadajućem dokumentu dopuna i izmjena (Corrigendum) ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.

 
 
Mjera 2.: Projekti građana i mjere potpore podrazumijeva potporu raznim vrstama projekata transnacionalne i međusektorske dimenzije, koji uz primjenu inovativnih metoda  izravno uključuju građane različitih okruženja koji će raspravljati i zajedno djelovati po pitanju zajedničkih europskih tema, na lokalnoj i europskoj razini, s ciljem razmjene iskustava i pozitivne prakse te razvoja novih umijeća i znanja. Ova mjera obuhvaća dvije vrste pod-aktivnosti (dva zasebna natječaja):
 
  • Mjera 2.1.: Projekti građana ima za cilj istražiti inovativne metodologije i pristupe poticanja građana na aktivno sudjelovanje na europskoj razini, te poticati dijalog između građana i europskih institucija. Potpora se može ostvariti za projekte koji uključuju aktivnosti:
  • prikupljanja mišljenja građana o budućim europskim izazovima,
  • istraživanja primjene novih metodologija kojima se promiče aktivna interakcija i rasprava među građanima na teme vezane uz europske politike koje imaju utjecaja na njihov svakodnevni život,
  • stvaranja mehanizama kojima se građanima omogućuje razvoj građanskih kompetencija kako bi izgradili stav o procesu europskih integracija u obliku preporuka za donosioce odluka na europskoj razini, ili pak
  • jačanja dijaloga između građana Europe i institucija Europske unije, kako bi se osnažila uloga građana spram europskih politika i odluka koje se odnose u EU institucijama.
 
KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
 
Podnositelj može biti općina/grad ili organizacija civilnog društva.
 
Aktivnosti (t.j. građanske panel rasprave) moraju uključivati najmanje 200 sudionika i organizacije/institucije iz najmanje 5 zemalja sudionica Programa. Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja kreće se od 100.000,00 do 250.000,00 EUR (europska sredstva smiju pokriti najviše 60% ukupnih troškova projekta). Građanske panel rasprave mogu se organizirati u bilo kojoj od zemalja sudionica Programa, a maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci. 
 
 
KRITERIJI DODJELE
 
Prihvatljivi projekti ocjenjivat će se na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Kvalitativni kriteriji su prikladnost projekta s obzorom na prioritetne teme i ciljeve Programa (25%), kvaliteta projekta i predloženih metoda (25%), utjecaj projekta (15%) i vidljivost projekta i nastavak aktivnosti nakon završetke projekta (follow-up) (15%), koji zajedno predstavljaju 80% bodova. Kvantitativni kriteriji donose maksimalnih 20% bodova i odnose se na geografski utjecaj (10%) i broj/vrstu ciljanih skupina sudionika (10%).
 
KADA PODNIJETI PROJEKTNI PRIJEDLOG
 
Za sastanke koji počinju između
Krajnji rok za podnošenje
 1. prosinca* - 31. svibnja**
 1. lipnja
* u godini roka za podnošenje projektnih prijedloga
** u godini nakon godine roka za podnošenje projektnih prijedloga
 
Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.
   
 
 
  • Mjera 2.2.: Mjere potpore ima za cilj facilitirati uspostavljanje dugotrajnih partnerstava i mreža značajnog broja dionika koji promiču aktivno europsko građanstvo, kako bi se osnažio utjecaj samog programa Europa za građane i potpomoglo ostvarenje njegovih ciljeva kroz sve natječaje koji se njime nude. Financijski podupire organiziranje treninga i informativnih aktivnosti kojima se potencijalnim prijaviteljima omogućuje unaprijediti njihova znanja i vještine potrebne za provođenje kvalitetnih projekata te se promiče sam Program odnosno njegovi specifični natječaji. Financijski podupire i uspostavljanje platformi za tražene partnerskih organizacija i umrežavanje među trenutnim i potencijalnim dionicima važnima za uspješnu provedbu programa Europa za građane.
 
KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
 
Podnositelj može biti udruženje/federacija općina/gradova i ostale neprofitne organizacije sa specifičnim znanjem i iskustvom o građanstvu.
 
Aktivnosti moraju uključivati  sudionike iz najmanje 2 zemlje sudionice Programa od kojih najmanje jedna država mora biti članica EU. U sklopu projekta valja organizirati najmanje 2 događanja, a ukupno trajanje projekta je najviše 12 mjeseci. inancijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 30.000,00 i 100.000,00 EUR (EU sredstvima moguće je pokriti najviše 80% ukupnih troškova projekta). 
 
 
KRITERIJI DODJELE
 
Prihvatljivi projekti ocjenjivat će se na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Kvalitativni kriteriji su prikladnost projekta s obzorom na prioritetne teme i ciljeve Programa (25%), kvaliteta projekta i predloženih metoda (25%), utjecaj projekta (15%) i vidljivost projekta i nastavak aktivnosti nakon završetke projekta (follow-up) (15%), koji zajedno predstavljaju 80% bodova. Kvantitativni kriteriji donose maksimalnih 20% bodova i odnose se na geografski utjecaj (10%) i broj/vrstu ciljanih skupina sudionika (10%).
 
KADA PODNIJETI PROJEKTNI PRIJEDLOG
  
Za sastanke koji počinju između
Krajnji rok za podnošenje
 1. prosinca* - 31. svibnja**
 1. lipnja
 * u godini roka za podnošenje projektnih prijedloga
** u godini nakon godine roka za podnošenje projektnih prijedloga
 
Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.

 

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori