Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski
Odaberite jedan ili više pojmova po kojem želite pretražiti bazu financijskih potpora.
» Obrasci za davatelje financijskih potpora

» Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

» Obrasci uz priručnik

» Izvješće o financiranju – 2013.

» Izvješće o financiranju – 2012.

» Izvješće o financiranju – 2011.

» Izvješće o financiranju – 2010.

» Izvješće o financiranju – 2009.

» Izvješće o financiranju – 2008.
Financiranje udruga - Pregled odobrenih financijskih potpora
Razina:
Institucija:
OIB:
Županija:
Mjesto:
Organizacija: Godina:
Projekt/program:  
Voditelj:    
 

Pregled financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnog društva odobrenih u 2004., 2005., 2006., 2007.,  2008., 2009. i 2010. godini sačinjen je na temelju izvješća koje su Uredu za udruge Vlade RH dostavili pojedini davatelji financijskih potpora iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i od dijela prihoda od igara na sreću.


Namjera je ovog pregleda pridonijeti većoj transparentnosti podataka o odobrenim financijskim potporama, sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, usvojenom u Hrvatskom saboru u veljači 2007. godine.