Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian

Croatian

Analiza postojećeg pravnog okvira za djelovanje organizacija koje djeluju za opće dobro u Republici Hrvatskoj i Međunarodni pregled statusa organizacija koje djeluju za opće dobro u zemljama Europe

Bijela knjiga o Europskoj komunikacijskoj politici

CIVICUS-ov indeks civilnog društva u Hrvatskoj

Civilno društvo.hr

Darivati bez oporezivanja

Društveni kapital u Hrvatskoj

Europska socijalna povelja

Gospodarske djelatnosti NPO

Izvješće o provedenoj anketi "Stavovi prema nevladinim organizacijama u Hrvatskoj"

Javno mnijenje Hrvatske - Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2007.

Javno mnijenje - Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006.

Kako komunicirati s lokalnim medijima: Vodič za udruge i inicijative građana

Kako pokrenuti lokalne izvore potpore: Vodič za udruge i inicijative građana

Kako registrirati udrugu u RH

Katalog programa neformalnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Komparativna analiza europskih pravnih sustava i prakse glede volontiranja

Mali ulozi, velike promjene – Nekoliko uspješnih projekata u lokalnim zajednicama

Moram, mogu i hoću - Računovodstvo malih udruga

Pet prikaza slučajeva

Platforma europskih socijalnih organizacija civilnog društva, CERANEO, 2003.

Pokreni se - Iskustva održivog socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj

Pokretanje potencijala zajednice

Pokretanje zajednice: kako uključiti građane na lokalnoj razini

Poslovanje udruga - financijski, pravni i porezni aspekti

Poticanje razvoja civilnog društva: Rezultati Programa potpore hrvatskim nevladinim organizacijama (CroNGO), 2001.-2004.

Pravni sustav suradnje NGO

Principi dobrog upravljanja za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj

Pravo na slobodu udruživanja prema europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pregled poreznih zakona

Pregled društvene odgovornosti poduzeća u Hrvatskoj (2. izdanje)

Priprema, pozor… - Početak putovanja cestom samofinanciranja - 5 prikaza slučajeva

Priručnik o pravnom, poreznom i carinskom sustavu za nevladine organizacije u Republici Hrvatskoj

Priručnik za upravljanje nevladinim organizacijama, uz dodatak -Principi dobrog upravljanja za organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj

Procjena stanja razvoja organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

Udruge u očima javnosti – istraživanje javnog mnijenja s osvrtima

Umijeće doniranja: praktični naputci i alati za donatore

Upitnik za procjenu organizacijskih kapaciteta – Vodič za izradu organizacijskih kapaciteta

Vodič kroz fondove Europske unije – pristup najvećem europskom donatoru

Vodič za trenerske i konzultantske usluge neprofitnim organizacijama

Zaklade i filantropija u Hrvatskoj - Istraživanje i izvještaj sastavljeni u sklopu AED CroNGO

Zakonski i regulacijski okvir za samofinanciranje organizacija civilnog društva u Hrvatskoj

Zašto (ne) volontiramo? – Stavovi javnosti o volonterstvu
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors