Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Fondovi Europske unije

ZATVORENI NATJEČAJI
1.10.2015.. Natječaji EU u okviru Programa Erasmus+ za 2015.
1.10.2015.. Europska zaklada za mlade – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih
1.9.2015.. Europa za građane - raspored natječaja za rok 1. rujna 2015.
27.8.2015.. Natječaji Horizon 2020 - Sigurna društva
25.8.2015.. Javni poziv za sufinanciranje „tradicionalnih“ LIFE projekata
7.7.2015.. Natječaj EU u sklopu Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014 - 2020, u području suzbijanja diskriminacije i integracije Roma
15.6.2015.. Natječaj EU – Potpora društvenom dijalogu (VP/2015/001)
4.6.2015.. Natječaj Horizon 2020 – Pomoć pri razvoju projekata za inovativne, profitabilne i zajedničke održive investicijske sheme i projekte na području obnovljivih izvora energije (H2020-EE-2015-4-PDA)
3.6.2015.. Natječaji Europske komisije u sklopu Programa za pravosuđe 2014.-2020. i Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020.
1.6.2015.. IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija 2007.-2013. - 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi)
29.5.2015.. Natječaji u sklopu projekta "„Civil Society Dialog Between the EU and Turkey“
28.5.2015.. Natječaj Horizon 2020 – Platforma za komunikacije i diseminaciju (H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015/REFLECTIVE-8-2015)
28.5.2015.. Natječaj Horizon 2020 – Mladi kao pokretači društvene promjene (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015/YOUNG-4-2015)
28.5.2015.. Horizon 2020: Kulturna baština i europski identitet – Inovativni ekosustav digitalnih kulturnih dobara (H2020-REFLECTIVE-6-2015)
28.5.2015.. Horizon 2020: Zajednice društvenih inovacija (H2020-INSO-2015)
28.5.2015.. Horizon 2020: Inovativne sheme za otvorene inovacije i znanost 2.0 (INSO-4-2015)
20.5.2015.. Natječaj EU u sklopu Fonda za azil, migraciju i integraciju - AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund 2014-2020)
5.5.2015.. Natječaj EU - Mogućnost prostornog planiranja za zaštitu i upravljanje mrežom Natura 2000 (ENV.B.3/ETU/20150007)
21.4.2015.. Natječaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija u sklopu Programa Obzor koordiniran s Brazilom
14.4.2015.. Natječaj za informacijske i komunikacijske tehnologije u sklopu Programa Obzor
20.3.2015.. Erasmus+ , Ključna aktivnost 3: Potpora reformi politike - Inicijative za inovacije u području politike - Eksperimentiranje na području politike u sektoru školskog obrazovanja (EACEA 30/2014)
6.3.2015.. Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu OP „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., financiran iz ESF-a ''Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju''
1.3.2015.. Europa za građane - raspored natječaja za rok 1. ožujka 2015.
25.2.2015.. Natječaj EACEA-e za potprogram Kultura u kategoriji Potpora europskim platformama
24.2.2015.. Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu OP „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., financiran iz ESF-a „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“
15.2.2015.. Natječaj CTA za organizacije mladih u području poljoprivrede i IC tehnologija
12.11.2014.. Natječaj EU u sklopu potpore projektima za sprječavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (JUST/2014/RRAC/AG)
5.11.2014.. Natječaj EU u okviru potpore transnacionalnim projektima u području politike suzbijanja uporabe droga EU (JUST/2014/JDRU/AG/DRUG)
31.10.2014.. Natječaj u sklopu Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) VP/2014/006
9.10.2014.. Natječaj MZOS za udruge koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2014./2015. sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
6.10.2014.. Natječaj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru OP "Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013." financiran iz ESF-a: "Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj"
1.10.2014.. Natječaj za europske projekte suradnje programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura
22.9.2014.. Natječaj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru OP "Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013." financiran iz ESF-a: "Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga"
22.9.2014.. Natječaj u sklopu IPA Operativne potpore – Potpora regionalnim tematskim udrugama
19.9.2014.. Natječaj MSPM u okviru OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz Mini ESF – „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“
19.9.2014.. Natječaj MZOŠ u okviru OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz ESF - „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“
17.9.2014.. Poziv za prijavu projekata za financiranje iz START – Danube Region Project Fund - fonda namijenjenog organizacijama i institucijama dunavske regije
28.8.2014.. Natječaj u sklopu EaSI programa za operativne potpore za europske nevladine organizacije koje su aktivne u promociji društvene inkluzije i smanjenja siromaštva ili aktivne u promicanju mikrofinanciranja i financiranja društvenih poduzeća (VP/2014/009)
7.7.2014.. Natječaj MZOŠ unutar OP "Razvoj ljudskih potencijala" 2007.-2013. financiran sredstvima iz Mini ESFa u području „Osiguravanja pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“
27.6.2014.. Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva
27.6.2014.. Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima
27.6.2014.. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava
4.6.2014.. Natječaji unutar programa Europa za građane 2014. - 2020.
19.5.2014.. EU natječaj u području socijalnog uključivanja najugroženijih skupina, uključujući i Rome, kroz više raznolikih socijalnih usluga u zajednici
12.3.2014.. Natječaj EU u području osnovnih ljudskih prava i prava građana
18.2.2014.. Natječaj MRRFEU u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj
31.12.2013.. Program Kultura 2007-2013 – Kalendar rokova za prijavu na programske natječaje
20.12.2013.. Program Europa za građane (2014.-2020.) - natječaj za strukturnu potporu organizacijama za istraživanje europskih javnih politika i organizacijama civilnog društva na europskoj razini
13.12.2013.. Objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.
15.11.2013.. Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Potpora potražnji i ponudi na tržištu za financiranje socijalnog poduzetništva"
4.11.2013.. Objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu prekograničnog progama Hrvatska-Bosna i Hercegovina
4.11.2013.. Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu
30.10.2013.. Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti u sklopu Programa Unije DAPHNE III (2007. – 2013.) za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama te za zaštitu žrtava i rizičnih skupina
25.10.2013.. Natječaj HZZ u sklopu IV. komponente IPA – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II
16.10.2013.. Natječaj HZZ u okviru IPA IV „Razvoj ljudskih potencijala“ - Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom
15.10.2013.. Financijska potpora za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša
15.10.2013.. Agencija za mobilnost i programe EU – Program za cjeloživotno učenje u 2013.
1.10.2013.. Agencija za mobilnost i programe EU - Mladi na djelu u 2013.
19.9.2013.. Natječaj HZZ u sklopu IV. komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ – Jačanje socijalnog dijaloga
12.9.2013.. EU Natječaj Poticanje socijalne uključenosti
6.9.2013.. Natječaj u okviru programa PROGRESS
1.9.2013.. Natječaji unutar programa Europa za građane u rujnu 2013. – projekti suradnje gradova i općina
26.8.2013.. PROGRESS – Obavijest o produžetku roka i promjeni uvjeta predprijave na natječaj do 26. kolovoza 2013.
12.7.2013.. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava "Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije"
5.7.2013.. Objavljen natječaj IPA 2011 Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000
28.6.2013.. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava "Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine"
28.6.2013.. Objavljen natječaj IPA 2011 Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u jačanju transparentnosti i dobrog upravljanja u državnoj upravi Republike Hrvatske
1.6.2013.. Natječaj za „Mjere potpore“ unutar programa Europa za građane
1.6.2013.. Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane
1.6.2013.. Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane
1.6.2013.. Natječaj "Sastanke građana bratimljenih gradova" u okviru programa Europa za građane
2.4.2013.. Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
18.3.2013.. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva"
12.2.2013.. Objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 2"
1.2.2013.. Natječaji programa Europa za građane s rokom 1. veljače 2013. godine
15.11.2012.. Natječaj za institucionalnu potporu u sklopu Programa Europa za građane - Aktivnost 2
9.11.2012.. Agencija za mobilnost i programe EU - Natječaji za Program za cjeloživotno učenje u 2012.
5.11.2012.. Natječaj Delegacije EU - IPA INFO 2012.
2.11.2012.. Natječaj IPA Adriatic – 1. Poziv za strateške projekte
22.10.2012.. Natječaj u sklopu Progress programa
15.10.2012.. Natječaj Europske komisije za projekte održive urbane mobilnosti
1.10.2012.. Natječaj Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava za projekte organizacija civilnoga društva
1.10.2012.. Agencija za mobilnost i programe EU – Mladi na djelu u 2012.
14.9.2012.. Natječaj za udruge u sklopu IPA INFO 2010
1.9.2012.. Natječaji za projekte suradnje gradova i općina u okviru programa Europa za građane
1.6.2012.. Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane
1.6.2012.. Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane
1.6.2012.. Natječaj za „Mjere potpore“ unutar programa Europa za građane
1.6.2012.. Natječaj za projekte susreta građana u okviru programa Europa za građane
8.5.2012.. Natječaj EU u sklopu IPA INFO 2011 – bespovratna sredstva
16.4.2012.. IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Slovenija 2007.-2013. – 3. Poziv za prijavu projektnih prijedloga
13.4.2012.. Novi natječaj Europske komisije – Partnerski programi za organizacije civilnog društva
12.4.2012.. Transnacionalni program Mediteran (MED) 2007-2013
19.3.2012.. Natječaj u sklopu Europske inicijative za demokraciju i ljudska prava - EIDHR - Corrigendum
12.3.2012.. Natječaj HZZ u okviru IPA IV „Razvoj ljudskih potencijala“ - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“
12.3.2012.. IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Mađarska 2007.-2013. – 3. Poziv za prijavu projektnih prijedloga
5.3.2012.. IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora – 2. Poziv za prijavu projektnih prijedloga
15.2.2012.. Natječaji za projekte suradnje gradova i općina u okviru programa Europa za građane
15.2.2012.. Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva u okviru programa Europa za građane
26.1.2012.. Natječaj EU u sklopu „Investing in people“ u području ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena
23.1.2012.. Natječaj HZZ u okviru IPA IV „Razvoj ljudskih potencijala“ - Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
31.12.2011.. Agencija za strukovno obrazovanje objavila informacije o natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava
31.12.2011.. Program za cjeloživotno učenje u 2011. (Grundtvig - 31.12.)
31.12.2011.. Trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u studijskim posjetama u sklopu programa People to People (P2P) za 2011.
5.12.2011.. IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013. – 2. Poziv za prijavu projektnih prijedloga
29.11.2011.. 4 natječaja za sektor civilnoga društva u sklopu projekta IPA 2010
25.11.2011.. Natječaj u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa (SEE)
21.11.2011.. Natječaj EU otvoren za Hrvatsku u sklopu Programa „Non-state actors and local authorities in development“ (Europe/Aid/131141/C/ACT/Multi)
16.11.2011.. Program Kultura 2007-2013 – 1.3.6. Potpora europskim kulturnim suradnjama
15.11.2011.. IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2007.-2013. – 2. Poziv za prijavu projektnih prijedloga
14.11.2011.. Natječaj ASO u okviru IPA IV. komponenta „Razvoj ljudskih potencijala“ – „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav“
7.11.2011.. Natječaj ASO u okviru IPA IV. komponenta „Razvoj ljudskih potencijala“ – „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“
7.11.2011.. Natječaj HZZ u sklopu IPA IV Razvoj ljudskih potencijala – Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba
2.11.2011.. IPA Prekogranični program Adriatic 2007.-2013. - 2. Poziv za prijavu projektnih prijedloga
1.11.2011.. Program Mladi na djelu u 2011.
17.10.2011.. Natječaj u sklopu Aktivnosti 2 programa Europa za građane
1.10.2011.. Natječaj Europske zaklade za mlade za dodjelu bespovratnih sredstava
26.9.2011.. Natječaj u sklopu Programa EU PROGRESS u području socijalne, zdravstvene i dugotrajne skrbi i naknada
16.9.2011.. Promicanje integracije Roma u i kroz obrazovanje
1.9.2011.. Natječaj za projekte suradnje i bratimljenja gradova unutar programa Europa za građane
30.8.2011.. Poziv na natječaje u okviru Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS
29.8.2011.. Natječaj HZZ u okviru IPA IV „Razvoj ljudskih potencijala“ - „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“
3.8.2011.. Natječaj HZZ u okviru IPA IV komponenta Razvoj ljudskih potencijala – „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“
1.8.2011.. Natječaj u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava EIDHR
29.7.2011.. Natječaj u sklopu Programa EU PROGRESS u području razmjene dobrih praksi
12.7.2011.. Natječaj IPA INFO 2010 za civilno društvo
3.6.2011.. Objavljen poziv za prijedloge projekata u sklopu EU Programa za Poduzetništvo i inovacije - „Jačanje kapaciteta investicijskih dionika za analiziranje i korištenje okolišnih, socijalnih te informacija o upravljanju“
1.6.2011.. Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane
1.6.2011.. Natječaj za „Mjere potpore“ unutar programa Europa za građane
1.6.2011.. Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane
1.6.2011.. Natječaj za sastanke građana općina i gradova unutar programa Europa za građane
31.5.2011.. Natječaj Europske komisije za osnaživanje žena
31.5.2011.. Natječaj EK u području osnaživanja žena za područje Zapadnog Balkana i Turske
20.5.2011.. Otvoren natječaj EU na temu „Pripremne aktivnosti za očuvanje i obnovu kulturne baštine na područjima sukoba na zapadnom Balkanu za 2010.“
20.5.2011.. Agencija za strukovno obrazovanje objavila natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava
18.3.2011.. Natječaj EK u području prevencije i pripravnosti u okviru Financijskog instrumenta za civilnu zaštitu
17.3.2011.. Objavljen natječaj Regionalna inicijativa za integraciju Roma
15.2.2011.. Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane
1.2.2011.. Natječaj za projekte suradnje i bratimljenja gradova unutar programa Europa za građane
28.1.2011.. Europski fond za Balkan – natječaj za „think-tank-ove“
31.12.2010.. Trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u studijskim posjetama u sklopu programa People to People (P2P) za 2010.
15.10.2010.. U sklopu programa Europa za građane je raspisan natječaj za strukturne potpore namijenjene organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika, „think-tankovima“ te organizacijama civilnoga društva koje djeluju na europskoj razini
5.10.2010.. IPA 2009 Jačanje kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi
1.10.2010.. Otvoreni natječaji u sklopu Programa Zajednice „Kultura“
30.9.2010.. Natječaj u sklopu Programa Zajednice „PROGRESS“
21.9.2010.. IPA 2009 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi
15.9.2010.. IPA INFO 2009 EU Info Civilno društvo
15.9.2010.. Otvoren 2. poziv na podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.
1.9.2010.. Natječaji za projekte suradnje bratimljenih gradova/općina unutar programa Europa za građane
31.8.2010.. PROGRESS - Industrijski odnosi i socijalni dijalog
31.8.2010.. PROGRESS – Socijalno eksperimentiranje
13.8.2010.. Objavljen natječaj u okviru Europskog Instrumenta za demokraciju i ljudska prava
1.7.2010.. Objavljen natječaj „Potpora partnerskim aktivnostima između manjinskih organizacija i organizacija usmjerenih na ranjive društvene skupine“ – IPA 2009 Regionalni programi (Civil Society Facility)
1.6.2010.. Europska komisija, Uprava za proširenje objavljuje natječaj „Potpora partnerskim akcijama između kulturnih organizacija“ – IPA 2009 Regionalni programi (Civil Society Facility)
6.5.2010.. Europska komisija objavila natječaj iz regionalnog programa IPA – "Program društveno-gospodarskog partnerstva"
19.4.2010.. Raspisan natječaj za organizacije civilnoga društva u okviru PROGRESS programa
8.3.2010.. Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ – Mladi na tržištu rada
2.3.2010.. Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ u području uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
15.2.2010.. Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane
15.2.2010.. Projekti suradnje bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane
18.1.2010.. Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ u području socijalnog uključivanja
31.12.2009.. HZZ - Najava natječaja u okviru IV komponente IPA "Razvoj ljudskih potencijala"
4.12.2009.. Natječaj Agencije za strukovno obrazovanje - ˝Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje˝
30.11.2009.. Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ – Žene na tržištu rada
16.11.2009.. Natječaj u sklopu I. komponente IPA 2008 za sektor civilnog društva u području održivog razvoja i integriranog pristupa upravljanju otpadom i vodom, transportom, regionalnim razvojem, održivoj upotrebi prirodnih resursa i sigurnosti okoliša
10.11.2009.. Natječaj u sklopu I. komponente IPA 2008 za sektor civilnog društva u području borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja
2.11.2009.. Natječaj u sklopu I. komponente IPA 2008 za sektor civilnog društva u području anti-diskriminacije
16.10.2009.. IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija 2007.-2013. – Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga
16.10.2009.. IPA prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. – Poziv na dostavu projektnih prijedloga
15.10.2009.. Natječaj za strukturne potpore organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika („think-tank-ovima“) te za organizacije civilnoga društva na europskoj razini u sklopu programa Europa za građane
14.10.2009.. Poziv za nevladine, neprofitne organizacije za dostavljanje projektnih prijedloga o informiranju hrvatskih građana o EU
30.9.2009.. Natječaj za Inovativne akcije organizacija civilnoga društva u sklopu programa Europa za građane
30.9.2009.. Projekti suradnje bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane
7.9.2009.. Otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga iz programa Europska inicijativa za demokraciju i ljudska prava
7.7.2009.. Objavljen natječaj u sklopu IPA-IV. komponente
24.6.2009.. Natječaj u sklopu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska
1.6.2009.. Natječaji unutar programa Europa za građane
25.5.2009.. Natječaj u okviru PROGRESS programa – borba protiv diskriminacije i promocija jednakosti
20.5.2009.. Natječaj EAHC-a za projekte u zdravstvu
5.5.2009.. IPA – Potpora uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u Republici Hrvatskoj
27.4.2009.. IPA – Mladi na tržištu rada u Republici Hrvatskoj
1.4.2009.. Natječaj za Program „Mladi na djelu“ za Republiku Hrvatsku u 2009.
15.3.2009.. Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane
15.12.2008.. Natječaj u okviru programa Mladi na djelu
1.12.2008.. Objavljen natječaj za jedinice lokalne samouprave u sklopu programa Europa za građane
17.11.2008.. U sklopu programa Europa za građane objavljen natječaj za strukturnu potporu organizacijama civilnog društva i organizacijama koje se bave istraživanjem javnih politika (think-tanks) na europskoj razini
20.10.2008.. Objavljen prvi natječaj u sklopu programa IPA prekogranična suradnja: IPA CBC REPUBLIKA SLOVENIJA – REPUBLIKA HRVATSKA
18.8.2008.. Program Europske zajednice PROGRESS
1.7.2008.. Predstojeći rokovi unutar programa Europa za građane
22.4.2008.. Raspisan je natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje zaštite okoliša i održivog razvoja
17.4.2008.. IPA program informacijske i komunikacijske tehnologije – otvoren poziv za ponude
15.4.2008.. Raspisan je natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu na području sudjelovanja mladih
31.3.2008.. Natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje demokratizacije i ljudskih prava
3.3.2008.. Natječaj Europske komisije u okviru CARDS Regional Action Programme 2006: «Razvoj partnerstva između organizacija civilnog društva i javne vlasti u svrhu poboljšanja manjinskih prava na Zapadnom Balkanu»
15.2.2008.. Natječaj u okviru programa «Europa za građane» - aktivnost 2. Aktivno civilno društvo za Europu
1.2.2008.. Natječaj u okviru programa "Europa za građane" - aktivnost 1. Aktivni građani za Europu
23.11.2007.. Natječaj EACEA 30/07 - Strukturna potpora organizacijama za istraživanja europskih javnih politika i organizacijama civilnoga društva koje djeluju na europskoj razini
31.10.2007.. Natječaj u okviru programa "Mladi na djelu" – EACEA/20/07 – Aktivnost 4.1. – Potpora organizacijama koje djeluju na europskoj razini aktivnim u području za mlade
6.9.2007.. Natječaj u okviru prekogranične suradnje interreg IIIA - Adriatico
13.2.2007.. Potpora organizacijama civilnog društva aktivnim u području zaštite okoliša i održivog razvoja
9.2.2007.. Border region co-operation grant scheme under CARDS 2004
31.1.2007.. Natječaj za Pružanje socijalnih usluga neprofitnog sektora u Hrvatskoj uz financijsku pomoć iz programa Europskih zajednica CARDS 2004.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori