Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Ostali donatori

ZATVORENI NATJEČAJI
18.5.2015.. Nagrada za interkulturna postignuća
31.5.2014.. Intercultural Achievement Award - natječaj austrijskog Ministarstva vanjskih poslova
22.4.2014.. Natječaj Inicijative mladih za ljudska prava uz potporu nizozemskog veleposlanstva - početni kapital za socijalno poduzetničke projekte na području Petrinje i Vukovara
31.1.2014.. Natječaj Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu – Program malih potpora („Small Grants Program“) u 2014.
31.12.2013.. Natječaj UNDEF za organizacije civilnog društva u
26.6.2013.. Natječaj NESst-a „Moja zajednica“ za razvoj društvenog poduzetništva u 2013. godini
5.2.2013.. Zaklada Unruhe Foundation organizira natječaj za dodjelu SozialMarie nagrada
18.1.2013.. Natječaj zaklade National Endowment for Democracy
31.12.2012.. Natječaj Fonda Ujedinjenih nacija za demokraciju
31.12.2012.. Natječaj fonda „Global Fund for Women“ u 2012.
31.8.2012.. European Cultural Foundation - poziv
1.7.2012.. Natječaj Američkog instituta za mir
13.5.2012.. Javni poziv britanskog veleposlanstva
23.3.2012.. Natječaj Fonda za ravnopravnost spolova – 2. faza 2011.-2012.
26.2.2012.. Natječaj Američkog veleposlanstva
9.2.2012.. Najava natječaja - Open Society Foundations
31.12.2011.. Natječaj Fonda Ujedinjenih nacija za demokraciju
31.12.2011.. Natječaj fonda „Global Fund for Women“ za male potpore
15.12.2011.. Donacija računalne opreme organizacijama civilnoga društva
30.9.2011.. Natječaj Nizozemske ambasade - Program MATRA – Potpora projektima OCD
15.6.2011.. Natječaj Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu u okviru Programa malih potpora („Small Grants Program“)
7.5.2011.. Ured Svjetske banke objavio poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Fonda za civilno društvo
8.4.2011.. Natječaj National Endowment-a for Democracy
20.1.2011.. Natječaj UN fonda za zaustavljanje nasilja nad ženama
31.12.2010.. Natječaj Fonda Ujedinjenih nacija za demokraciju
1.12.2010.. Fond "Višegrad" - Natječaj za male/standardne financijske potpore
15.11.2010.. CNF – CEE natječaj za udruge u 2010.
20.8.2010.. Udruženje agencija za lokalnu demokraciju (Association of Local Democracy Agencies -ALDA) objavila tri natječaja dostavu projektnih prijedloga
13.7.2010.. Natječaj NESsT-a za socijalno poduzetništvo za 2010. - 2011.
9.4.2010.. Natječaj Ureda Svjetske banke u sklopu Fonda za civilno društvo
31.12.2009.. Natječaj UNDEF-a za projekte koji promiču demokraciju
1.12.2009.. Natječaj CNF-CEE za projekte udruga iz Hrvatske
1.11.2009.. UNDP Poziv za iskaz interesa u području ljudskih prava za sudjelovanje u aktivnostima obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a
31.3.2009.. Program Flamanske Vlade za projekte suradnje s RH
13.3.2009.. Svjetska banka – Fond za civilno društvo 2009.
1.3.2009.. Natječaj CNF-CEE za projekte organizacija civilnog društva u Hrvatskoj
31.12.2008.. Natječaj UNDEF-a za projekte koji promiču demokraciju
15.8.2008.. Natječaj UNDP-a u sklopu Projekta COAST
15.7.2008.. Program SECTOR - Podrška okolišnim udrugama u Jugoistočnoj Europi
4.4.2008.. Fond za civilno društvo Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj
20.3.2008.. Europski fond za Balkan objavio je natječaj u okviru planiranih programa
14.2.2008.. Natječaj Schueler Helfen Leben-a za projekte mladih
31.12.2007.. CNF-CEE - Udružene nizozemske zaklade nude kontinuirane mogućnosti financiranja projekata udruga iz Hrvatske
31.12.2007.. Mogućnosti financijskih potpora Međunarodne Višegradske fundacije
23.11.2007.. Novi program financijske potpore za organizacije civilnoga društva Američkog veleposlanstva: Program informiranja i obrazovanja javnosti o NATO-u
15.6.2007.. Poziv za iskaz interesa na nacionalnom nivou, za potporu projekata udruga u području prevencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti ...
20.4.2007.. Nesst Social Enterprise competition 2007
16.3.2007.. Svjetska banka - Program malih potpora 2007
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori