Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Lokalna i područna samouprava

ZATVORENI NATJEČAJI
24.8.2015.. Natječaj Grada Splita za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore
26.6.2015.. Natječaj Međimurske županije za udruge za 2015.
16.5.2015.. Općina Nijemci objavila Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udrugama građana
16.4.2015.. Grad Karlovac objavio natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2015. godini
19.3.2015.. Javni poziv Splitsko-dalmatinske županije za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2015.
16.3.2015.. Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja koji se provode na području Zagrebačke županije
3.11.2014.. Javni natječaji Grada Zagreba za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.
10.10.2014.. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2015. godinu
6.10.2014.. Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Čakovca za 2015. godinu
4.10.2014.. Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture i udruga građana Grada Šibenika za 2015. godinu
1.10.2014.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu
29.9.2014.. Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka u 2015.
15.9.2014.. Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2014. godinu
12.9.2014.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Samobora u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
12.9.2014.. Natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2015.
22.1.2014.. Natječaji za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2014. godini
31.12.2013.. Javni poziv za prijavu mjera državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija za 2013. godinu
9.12.2013.. Javni natječaj za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu
30.11.2013.. Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2013. godinu
20.11.2013.. Natječaj za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
20.11.2013.. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2014. godinu
15.11.2013.. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba Grada Zagreba za 2014.
15.10.2013.. Javni poziv za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu.
11.10.2013.. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014. godinu
7.10.2013.. Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2014. godini
4.10.2013.. Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu programa i financijskih planova za 2014.
24.9.2013.. Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka u 2014.
23.9.2013.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2014. godinu
13.9.2013.. Natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2014.
6.9.2013.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Ogulina za 2014. godinu
5.9.2013.. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Solina
1.5.2013.. Javni poziv Šibensko-kninske županije za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2013. godinu
14.3.2013.. Poziv za prijavu prijedloga programa udruga koji se odnose na rad Regionalnog info-centra za mlade u Splitu za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2013. godinu
6.3.2013.. Poziv za prijavu programa i projekata namijenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2013. godinu
4.3.2013.. Javni natječaj za prijavu projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz sredstava Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije
26.2.2013.. Natječaj Grada Splita za prijavu projekata branitelja
30.1.2013.. Natječaj Zagrebačke županije za sufinanciranje zdravstvenih i socijalno-humanitarnih udruga
11.1.2013.. Javni natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode i/ili energetske učinkovitosti na području Grada Zadra za 2013. godinu
13.12.2012.. Natječaji Grada Zagreba za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2013.
15.11.2012.. Natječaj Grada Rijeke za udruge građana u 2013.
31.10.2012.. Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata udruga s ciljem edukacije, prekvalifikacije i osnaživanja nezaposlenih za 2012. Zagrebačke županije
22.10.2012.. Poziv za predlaganje programa u kulturi Splitsko-dalmatinske županije
12.10.2012.. Natječaj za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke
5.10.2012.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Garešnice za 2013. godinu
5.10.2012.. Natječaj Primorsko-goranske županije za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture u 2013. godini
3.10.2012.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. godinu
30.9.2012.. Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2013. godinu
28.9.2012.. Javni poziv Zagrebačke županije za bespovratne potpore projektima Europske unije
15.9.2012.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2013. godinu
15.9.2012.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu
14.9.2012.. Natječaj Grada Dubrovnika za projekte udruga iz područja zaštite okoliša i prirode
11.6.2012.. Natječaj Zagrebačke županije za organizacije civilnog društva za zaštitu okoliša i prirode
31.3.2012.. Natječaj za udruge iz područja psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba za udruge mladih ili udruge za mlade za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja energetske politike i klimatskih promjena za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja promicanja temeljnih vrijednosti EU za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja zaštite potrošača za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za osobe s invaliditetom za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja socijalnog značenja za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja promicanja ljudskih prava za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja promicanja zdravlja za 2012.
3.2.2012.. Javni natječaj Grada Zagreba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rada za 2012.
30.11.2011.. Javni natječaj za projekte usmjerene na praćenje pristupanja RH u EU Brodsko-posavske županije
18.11.2011.. Javni poziv za predlaganje ostalih javnih potreba grada Trilja za 2012.
18.11.2011.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba grada Opuzena za 2012.
17.11.2011.. Javni poziv za predlaganje javnih potreba u športu grada Trilja za 2012.
17.11.2011.. Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi grada Trilja za 2012.
15.11.2011.. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi od interesa za grad Obrovac za 2012.
15.11.2011.. Poziv za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba u športu grada Obrovca za 2012.
14.11.2011.. Potpore programima/aktivnostima javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Čepin
14.11.2011.. Javni natječaj Grada Zlatara za dodjelu financijske potpore udrugama
14.11.2011.. Javni natječaj Krapinsko-zagorske županije za unaprjeđenje rada udruga u poljoprivredi u 2011.
7.11.2011.. Potpore projektima s područja Primorsko-goranske županije kandidiranima za financiranje iz EU
1.11.2011.. Javni natječaj Grada Slavonskog Broda za financiranje programa udruga građana
31.10.2011.. Javni poziv Grada Donje Stubice za prijavu programa ustanova i udruga od interesa za Grad u 2012.
31.10.2011.. Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva Zagrebačke županije
31.10.2011.. Poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije
31.10.2011.. Rijeka raspisala poziv za projekte/programe u području zdravstva i socijalne skrbi
31.10.2011.. Natječaj Ureda grada Rijeke za financiranje projekata udruga građana u 2012.
28.10.2011.. Javni natječaj Grada Bjelovara za prijavu programa i projekata udruga u 2012.
28.10.2011.. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012.
26.10.2011.. Poziv za predlaganje javnih potreba u području udruga građana Splitsko-dalmatinske županije
26.10.2011.. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije
26.10.2011.. Poziv za prijavu projekata udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za Grad Split za 2012.
21.10.2011.. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu Grada Korčule u 2012.
24.6.2011.. Natječaj Grada Zagreba u području promicanja temeljnih vrijednosti EU
4.6.2011.. Natječaj Grada Zagreba u području zaštite okoliša i održivog razvoja
4.6.2011.. Natječaj Grada Zagreba za udruge u području održive energetske politike
31.3.2011.. Natječaj Grada Zagreba za udruge s područja ljudskih prava
18.3.2011.. Natječaj Grada Virovitice za udruge
11.3.2011.. Pozivni natječaj Grada Zagreba – udruge za zaštitu životinja
25.2.2011.. Grad Zagreb – natječaj za davanje u zakup športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
12.11.2010.. Natječaj Grada Rijeke za projekte udruga građana u 2011.
5.11.2010.. Natječaj Grada Rijeke za prijedloge projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2011.
24.10.2010.. Natječaj Slavonskog Broda za financiranje projekata/programa udruga građana
23.10.2010.. Natječaj Dubrovačko-neretvanske županije – Program javnih potreba u kulturi za 2011.
15.9.2010.. Slavonski Brod – Javni poziv za predlaganje programe javnih potreba u kulturi
31.8.2010.. Grad Dubrovnik – natječaj za udruge u području zaštite okoliša i prirode
26.7.2010.. Grad Zagreb – Program javnih potreba u kulturi za 2011.
23.7.2010.. Istarska županija – Program javnih potreba u kulturi za 2011.
28.6.2010.. Grad Zagreb – natječaj za udruge koje djeluju na području održive energetske politike te suzbijanje posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
27.2.2010.. Grad Karlovac - Natječaj za udruge u 2010.
21.12.2009.. Grad Rijeka – natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2010. u području ekologije i održivog razvitka
11.12.2009.. Međimurska županija objavila natječaj za udruge u području zdravstva, socijalne zaštite i usmjerene za nacionalne manjine za 2010.
5.12.2009.. Grad Zagreb objavio natječaj za predlaganje javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2010.
1.12.2009.. Zagrebačka županija objavila javni natječaj za sufinanciranje programa edukacije nezaposlenih
1.12.2009.. Zagrebačka županija objavila javni natječaj za sufinanciranje organiziranja i nastupa na sajmovima
1.12.2009.. Zagrebačka županija objavila javni natječaj za osnivanje udruga u gospodarstvu
12.11.2009.. Grad Zagreb raspisao natječaj za programe i projekte u području zdravstva
11.11.2009.. Natječaj Grada Zagreba za programe/projekte za branitelje, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata
4.11.2009.. Natječaj Grada Zagreba za programe i projekte od socijalnog značenja
4.11.2009.. Grad Zagreb – Natječaj za programe i projekte usmjerene za unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2010.
31.10.2009.. Grad Sinj raspisao poziv za predlaganje javnih potreba u razvoju civilnog društva za 2010.
31.10.2009.. Grad Sinj raspisao poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2010.
3.10.2009.. Požeško-slavonska županija – javne potrebe u kulturi za 2010.
30.9.2009.. Grad Solin – javne potrebe u športu za 2010.
30.9.2009.. Grad Karlovac – natječaj u području zaštite okoliša
30.9.2009.. Natječaj Grada Rijeke 2010. - područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
28.9.2009.. Zadarska županija – program javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi za 2010.
15.9.2009.. Grad Rijeka – natječaj u okviru programa javnih potreba u kulturi za 2010.
18.4.2009.. Grad Karlovac - natječaj za financiranje projekata udruga civilnog društva u 2009.
27.3.2009.. Zagrebačka županija objavila natječaj za donacije u poljoprivredi
5.3.2009.. Riječki program lokalnog partnerstva
9.2.2009.. Natječaj Grada Rijeke za izbor projekata zaštite okoliša, zaštite prirode i održivog razvoja
7.2.2009.. Natječaj Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba za predlaganje programa/projekata udruga mladih i za mlade Grada Zagreba
20.12.2008.. Karlovačka županija objavila javni poziv za udruge
17.12.2008.. Poziv za sufinanciranje udruga u Zagrebačkoj županiji
8.12.2008.. Natječaj Grada Zagreba za programe udruga od interesa za Zagreb
21.11.2008.. Natječaj Međimurske županije za 2009.
8.11.2008.. Natječaj Osječko-baranjsku županiju za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2009.
7.11.2008.. Natječaj za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2009.
21.5.2008.. Zagrebačka županija objavila natječaj u području zaštite okoliša i prirode
14.3.2008.. Natječaj Grada Karlovca za prijavu programa i projekata udruga, objavljen 14. veljače 2008.
10.1.2008.. Poziv Zagrebačke županije za prijavu programa i projekata sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga
1.1.2008.. Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu (za udruge su osigurana sredstva u dva područja)
31.12.2007.. Poziv za prijavu projekata udruga Vukovarsko-srijemske županije
30.12.2007.. Poziv za predlaganje projekata udruga iz proračuna Međimurske županije za 2008.
24.12.2007.. Poziv kulturnim ustanovama i udrugama Primorsko-goranske županije
16.11.2007.. GRAD ZAGREB, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje
2.7.2007.. Poziv za prijavu projekata u okviru «Programa gradske strategije za mlade»
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori