Pučki pravobranitelj

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.

e-mail: ombudsman@ombudsman.hr
 
mrežne stranice: http://www.ombudsman.hr/hr/kontakt.html