Provedba Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. srpnja 2014., usvojila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014.-2016. 

Akcijskim planom predviđena je provedba 16 mjera i 46 provedbenih aktivnosti koje će do 2016. provesti 20 državnih tijela i to na 4 ključna područja:
  • poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama
  • proaktivna objava informacija i otvaranje podataka
  • transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost
  • sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 5. travnja, prihvatila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. Riječ je o dokumentu koji je izrađen slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi, kao i sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2012. godinu.

Akcijskim planom predložene mjere i provedbene aktivnosti svrstane su u četiri poglavlja: fiskalna transparentnost, pristup informacijama, korištenje informacijskih tehnologija te sudjelovanje građana i civilnog društva. Za provedbu svake aktivnosti određeni su nositelji odnosno sunositelji, rokovi za provedbu ili početak provedbe, a definirani su i jasni pokazatelji na temelju kojih će se moći pratiti provedba mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.

Provedbu Akcijskog plana prati i koordinira Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao stručna potpora radu Savjeta.


U razdoblju od 2. kolovoza do 4. rujna 2013. provedeno je javno savjetovanje o nacrtu Izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. godine.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. godine na sjednici održanoj 26. rujna 2013.