Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2012. godine donijela odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Savjet ima 19 članova (predstavnika državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija).

Zadaće Savjeta su: priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana.
Tijela javne vlasti i nositelji provedbe mjera iz Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. obvezni su Savjetu dostavljati cjelovite informacije o provedbi mjera iz svoje nadležnosti.

Način rada i odlučivanja Savjeta inicijative uređen je Poslovnikom: 

 


Zapisnici sa sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast:


Članovi Savjeta

Joško Klisović, zamjenik ministrice, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Zamjenica člana: Ana Šimundža, voditeljica ureda zamjenika ministrice, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 
Vito Turšić, predstojnik, Ured predsjednika Republike Hrvatske
Zamjenica člana: Mirjana Mladineo, savjetnica predsjednika RH za europske poslove i međunarodne organizacije, Ured predsjednika Vlade RH
 
Martina Kuman Kardum, Ured predsjednika Hrvatskog sabora,  osobna savjetnica predsjednika HS
zamjenica članice: Nada Milak, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, osobna savjetnica predsjednika HS
 
Dalibor Dvorny, zamjenik predstojnika, Ured predsjednika Vlade RH
Zamjenik člana: Dalibor Prevendar, savjetnik predsjednika Vlade, Ured predsjednika Vlade RH
 
Boris Milošević, Ministarstvo uprave, pomoćnik ministra
Zamjenica člana: Marina Einbüchler Stilinović, Ministarstvo uprave, savjetnica ministra
 
Ministarstvo financija nije još imenovalo svoje predstavnike
 
Ivan Crnčec, Ministarstvo pravosuđa, pomoćnik ministra
Zamjenica člana: Maja Baričević, Ministarstvo pravosuđa, načelnica Sektora za suzbijanje korupcije
 
Staša Skenžić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, pomoćnik ministra 
Zamjenica članice: Ivana Kalogjera, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, glavna savjetnica ministra
 
Tamara Perišić, pomoćnica ministra kulture, Ministarstvo kulture
Zamjenik članice: Vladimir Stojsavljević, pomoćnik ministra kulture, Ministarstvo kulture
 
dr. sc. Igor Vidačak, Ured za udruge, v.d. ravnatelj
Zamjenica člana: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge, načelnica Odjela
 
Anamarija Musa, Ured Povjerenice za informiranje, povjerenica
Zamjenica članice: Dubravka Bevandić, Ured Povjerenice za informiranje
 
Dubravka Dolenc, zamjenica ravnatelja, Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zamjenik članice: Igor Vulje, načelnik Odjela za nadzor i središnji registar (zamjenik), Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
Ksenija Cvitkovič Jambrošić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Karlovačke županije, Hrvatska zajednica županija
Zamjenik članice: Slobodan Manović, Hrvatska zajednica županija
 
Nives Kopajtich-Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, koordinatorica poslova
Zamjenik članice: Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 
Marko Kos, načelnik općine Sv. Križ Začretje, Udruga općina u RH
Zamjenik člana: nije još imenovan
 
prof.dr.sc. Katarina Ott, Institut za javne financije, ravnateljica
zamjenica članice: dr.sc. Mihaela Bronić, Institut za javne financije
 
Ivan Koprić, Institut za javnu upravu
Zamjenica člana: Tatjana Čorlija Milivojević, Institut za javnu upravu
 
Ana Raić-Knežević, Hrvatsko novinarsko društva (HND), potpredsjednica
Zamjenik članice: Zdenko Duka, Hrvatsko novinarsko društvo (HND), predsjednik
 
Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
Zamjenica člana: Eli Pijaca Plavšić, Forum za slobodu odgoja
 
Natalija Mirković, GONG
Zamjenica članice: Jelena Berković, GONG
 
Miroslav Schlossberg, Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta (HrOpen)
Zamjenik člana: Svebor Prstačić, dipl. ing., Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta (HrOpen)
 
Marko Boko, Mreža mladih Hrvatske (MMH)
Zamjenica člana: Anamarija Sočo, Mreža mladih Hrvatske (MMH)
 
Ratko Mutavdžić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)     
Zamjenik člana: Hrvoje Nekić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
 
Amera Zulić Vrabec, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
Zamjenica članice: Ida Srdić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

 

Članovi prethodnog saziva Savjeta


Joško Klisović, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, zamjenik ministrice

zamjenica člana: Ana Šimundža, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, voditeljica ureda zamjenika ministrice


Dr.sc. Boris Cota, Ured predsjednika Republike Hrvatske, posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

zamjenica člana: Mirjana Mladineo, Ured predsjednika Republike Hrvatske, zamjenica savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku, Europsku uniju i međunarodne organizacije


Nada Milak, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, predstojnica Ureda

zamjenica članice: Đurđica Pralas, Ured predsjednika Hrvatskog sabora, zamjenica predstojnice Ureda


Dalibor Dvorny, Ured predsjednika Vlade RH, zamjenik predstojnika

zamjenik člana: Dalibor Prevendar, Ured predsjednika Vlade RH, savjetnik predsjednika Vlade


Sonja Žerjav, Ured potpredsjednika Vlade za unutarnju i vanjsku politiku, ovlaštena za obavljanje poslova predstojnice Ureda

zamjenik članice: Juraj Jerin, Ured potpredsjednika Vlade za unutarnju i vanjsku politiku, savjetnik potpredsjednika VRH


Darko Parić, Ministarstvo uprave, pomoćnik ministra

zamjenica člana: Marina Einbüchler Stilinović, Ministarstvo uprave, savjetnica ministra


Miljenko Fičor, Ministarstvo financija, pomoćnik ministra i glavni državni rizničar

zamjenica člana: Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija, ravnateljica Uprave za izvršavanje državnog proračuna u Državnoj riznici


Sandra Artuković Kunšt, Ministarstvo pravosuđa, zamjenica ministra

zamjenik članice: Gordan Markotić, Ministarstvo pravosuđa, pomoćnik ministra zadužen za Upravu za Europsku uniju i međunarodnu suradnju


dr. sc. Igor Vidačak, Ured za udruge, ravnatelj

zamjenica člana: Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge, zamjenica ravnatelja


Dubravko Bilić, Agencija za zaštitu osobnih podataka, ravnatelj

zamjenica člana: Dubravka Dolenc, Agencija za zaštitu osobnih podataka, zamjenica ravnatelja


Damir Tomljenović, Hrvatska zajednica županija, zamjenik župana Zagrebačke županije

zamjenica člana: Marta Vidaković Mukić, Hrvatska zajednica županija, tajnica


Nives Kopajtich-Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, koordinatorica poslova

zamjenik članice: Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, savjetnik


Snježana Bužinec, Udruga općina u RH, načelnica Općine Jakovlje

zamjenik članice: Bruno Hranić, Udruga općina u RH, načelnik Općine Vidovec


prof.dr.sc. Katarina Ott, Institut za javne financije, ravnateljica

zamjenica članice: dr.sc. Mihaela Bronić, Institut za javne financije


Ana Raić-Knežević, Hrvatsko novinarsko društva (HND), potpredsjednica

zamjenik članice:


Jelena Berković, GONG, zamjenica izvršnog direktora

zamjenica članice: Vanja Škorić, GONG, viša pravna savjetnica


Marko Rakar, Vjetrenjača, predsjednik

zamjenik člana: Krunoslav Vidić, Vjetrenjača, član


Nikola Kristić, Transparency International Hrvatska, predsjednik

zamjenica člana: Saša Šegrt, Transparency International Hrvatska, izvršna direktorica


prof.dr.sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

zamjenica člana: doc.dr.sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet u Zagrebu