Natječaj u sklopu I. komponente IPA 2008 za sektor civilnog društva u području održivog razvoja i integriranog pristupa upravljanju otpadom i vodom, transportom, regionalnim razvojem, održivoj upotrebi prirodnih resursa i sigurnosti okoliša

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji će pridonijeti jačanju kapaciteta i uloge organizacija civilnog društva u izvođenju aktivnosti praćenja provedbe pravne stečevine EU u području sustavnog praćenja i zagovaranja politika održivog razvoja i integriranih pristupa upravljanju otpadom i vodom, transportom, regionalnim razvojem, održivoj upotrebi prirodnih resursa i sigurnosti okoliša.

Natječaji će se financirati iz sredstava pomoći Europske zajednice u okviru I. komponente programa IPA 2008 pod nazivom „Pomoć u tranziciji i jačanje institucija“, pri čemu je u izradi natječajne dokumentacije aktivno sudjelovao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva, a u sklopu nadležnosti proizašlih iz uloge Ureda za udruge kao Jedinice za provedbu projekata pretpristupne pomoći Europske unije za sektor civilnog društva.

U natječaju sa svojim projektnim prijedlozima mogu sudjelovati organizacije civilnog društva, kao i akademske i istraživačke institucije. Ukupni raspoloživi iznos za dodjelu je 1.111.111,00 EUR, a visina bespovratnih sredstava će se dodjeljivati u rasponu između 50.000 i 250.000 EUR.

Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stanici EuropeAid-a i SAFU-a, a možete ju preuzeti ovdje. Rok za podnošenje projektnih prijedloga za područje sustavnog praćenja i javnog zagovaranja politika održivog razvoja je 16. studenoga 2009., a termin održavanja informativnog sastanka u organizaciji SAFU-a  bit će objavljen na njihovoj internetskoj stranici. Ured za udruge također planira u razdoblju neposredno nakon ljetne stanke organizirati niz regionalnih pripremnih radionica za potencijalne korisnike programa, a raspored održavanja možete pronaći ovdje.

Odgovore na pitanja potencijalnih aplikanata, koje je objavila Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, možete pronaći ovdje.