Projekti suradnje bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane

Posljednji ovogodišnji rok za podnošenje prijedloga za jednogodišnje ili dvogodišnje projekte umrežavanja bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane produžen je do 30. rujna 2009.

To su projekti koji se temelje na povezivanju niza međusobno bratimljenih gradova stvarajući preduvjet za potencijalno umrežavanje općina/gradova. Ovaj vid multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova bratimljenjem.
Program stoga podupire sastanke građana te tematske konferencije i radionice, koje uključuju gradove iz najmanje 4 zemlje sudionice u Programu, od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU. Najmanje dva grada moraju biti povezana sporazumom o bratimljenju ili takav vid suradnje imati u pripremi.  Takva bi događanja trebala biti pokretač umrežavanja i trebala bi ohrabrivati razvoj dugotrajnih suradnji pobratimljenih gradova. Uz to, komunikacijski alati proizvedeni tijekom takvih događanja radi promicanja strukturiranog i održivog tematskog umrežavanja mogu također biti financijski potpomognuti.
Iznos potpore koja se može zatražiti putem ovog natječaja kreće se u rasponu od 10 000-150 000 EUR. Više informacija o ovome natječaju potražite na internetskim stranicama Kontakt točke za program Europa za građane, a prijavne obrasce preuzmite ovdje.
 
Do 30. rujna 2009. također je produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga za projekte sastanaka bratimljenih gradova, kojima se nastoji okupiti građane i skupine građana bratimljenih gradova, koristeći partnerstva (postojeća ili planirana) među općinama za razvoj snažnog, neformalnog i osobnog odnosa među građanima. Više o ovom natječaju pročitajte na internetskim stranicama Kontakt točke za program Europa za građane, a prijavne obrasce preuzmite ovdje.