Natječaj EAHC-a za projekte u zdravstvu

Europska komisija objavila je Radni plan za primjenu Drugog programa aktivnosti Zajednice u području zdravstva za 2009. godinu, popraćen pozivom za prijavu prijedloga. EAHC (Executive Agency for Health and Consumers) objavila je poziv za prijedloge projekata, operativnih grantova, konferencija i zajedničkih akcija. U pozivu su predstavljene nove mogućnosti financiranja za europske organizacije aktivne u području javnog zdravstva. Ukupna sredstva predviđena radnim planom za 2009. godinu iznose 48,2 milijuna eura.

Hrvatski sabor ratificirao je Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između RH i Europske zajednice o sudjelovanju RH u Drugom programu aktivnosti zajednice u području zdravstva (2008-2013.g.), čime se otvara mogućnost hrvatskim organizacijama za uključivanje u financiranje. Svi prijedlozi moraju se baviti važnim problemima u europskom javnom zdravstvu, te slijediti prioritete Europske komisije navedene u Radnom programu. Uspješni prijedlozi trebali bi se koncentrirati na aspekte javnog zdravstva koji ne mogu biti riješeni na nacionalnoj razini, te osigurati znatan utjecaj na području EU.
 
Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. svibnja 2009. godine, a detalje potražite ovdje.