Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane

Do 15. ožujka 2009. otvoren je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga organizacija civilnog društva unutar programa Europa za građane. Natječaj je raspisan u sklopu Aktivnosti 2 Aktivno civilno društvo u Europi, Mjera 3 Potpora projektima organizacija civilnoga društva, čiji je cilj pružiti potporu za konkretne projekte organizacija civilnoga društva iz različitih država sudionica Programa. Mogu se uključiti različite organizacije osnovane na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Podnositelj projektnog prijedloga mora biti organizacija civilnog društva s pravnim statusom utemeljena u državi sudionici Programa (što uključuje Republiku Hrvatsku). Svaki projekt mora organizaciji koja podnosi projektni prijedlog pridružiti najmanje jednu partnersku organizaciju iz neke druge države sudionice Programa. Provedba projekata mora započeti između 1. kolovoza i 31. prosinca 2009. i završiti najkasnije 31. srpnja 2010.

U sklopu tog natječaja može se prijaviti dvije vrste projekata:
 
 
Projekti događanja: konferencije, seminari, radionice, rasprave, sastanci, treninzi, društveno kulturne aktivnosti
 
Iznos potpore za ovu vrstu projekata računa se putem sustava paušalnih iznosa i fiksnih stopa, to jest izračunava se prema broju sudionika i trajanju događanja koje se organizira, a tom iznosu može se pridodati paušalni iznos za proizvodnju takozvanih komunikacijskih alata (DVD/CD, publikacija ili internetska stranica) - 1.500 EUR za svaki takav alat.
 
 
Projekti proizvodnje i realizacije: publikacije, internetske stranice, TV/radio emitiranja, audiovizualni/obrazovni/trening materijali,    istraživanje javnog mijenja, studije, analize, primjena novih tehnologija
 
Iznos potpore za ovu vrstu projekata kreće se u rasponu od 10.000 - 55.000 EUR, a može iznositi maksimalno 60% ukupnog troška projekta. Za podnošenje projektnog prijedloga ove vrste valja priložiti detaljni plan proračuna.
 
Prijavne obrasce i detaljne upute za podnošenje projektnih prijedloga unutar ove mjere preuzmite ovdje, a u slučaju nejasnoća ili dodatnih pitanja kontaktirajte našu Službu tehničke podrške.