Objavljen prvi natječaj u sklopu programa IPA prekogranična suradnja: IPA CBC REPUBLIKA SLOVENIJA – REPUBLIKA HRVATSKA

Objavljen prvi natječaj u sklopu programa IPA prekogranična suradnja: IPA CBC REPUBLIKA SLOVENIJA – REPUBLIKA HRVATSKA
 
Otvoren je natječaj za projektne prijedloge iz područja prekogranične suradnje pograničnih područja Republike Slovenije i Republike Hrvatske na teme ekonomski i socijalni razvoj, te održivo upravljanje prirodnim resursima.
 
U programu sudjeluju slijedeće teritorijalne jedinice:
 • u Republici Hrvatskoj: Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Karlovačke, Primorsko-goranska i Istarska županija, te Grad Zagreb;
 • u Republici Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Srednjeposavska, Jugovzahodna Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, te Osrednjeslovenska.
 
Ukupna sredstva koja su dostupna kroz ovaj natječaj iznose 14.152.158,00 Eura, od toga 7.862.310,00 Eura za projekte ekonomskog i društvenog razvoja, te 6.289.848,00 Eura za projekte održivog upravljanja prirodnim resursima. Minimalni iznos sufinanciranja po projektnom prijedlogu iznosi 75.000,00 Eura, dok je maksimalni iznos 2.000.000,00 Eura.
Rok provedbe projekta ne smije biti duži od 36 mjeseci, a natječaj je otvoren do 20. listopada 2008. godine u 15:30h.
Kod prijave projekta, partneri iz Republike Hrvatske trebaju osigurati minimalno 15% sredstava, dok partneri iz Republike Slovenije trebaju osigurati minimalno 5% sredstava.
 
U sklopu ovog natječaja mogu se financirati sljedeće aktivnosti:
 
1.Ekonomski i socijalni razvoj
      1.1. Razvoj turizma i ruralnog područja  – razvoj i poboljšanje integriranih proizvoda i usluga u sklopu različitih turističkih ponuda (eko-turizam, kulturni turizam, agro-turizam, i zdravstveni turizam, riječni turizam….); revitalizacija kulturnog nasljeđa i uključivanje kulturnog nasljeđa u turističku ponudu; uspostava i poboljšanje zajedničkog marketinga i promocije turizma i poljoprivrednih proizvoda i usluga; poboljšanje i rekonstrukcija male turističke infrastrukture; poticaj uključivanja prirodnih bogatstva i zaštićenih prirodnih područja u turističku ponudu;  
      1.2. Razvoj poduzetništva – razvoj potpornih usluga za MSP s ciljem poboljšanja suradnje između MPS-a i zajednički marketing MSP-a; razvoj suradnje između MSP-a, obrazovanje, organizacije za istraživanje i razvoj s ciljem poboljšanja poslovne inovativnosti i tehnologija; transfer znanja i razmjena informacija; uspostava prekograničnih mreža i usluga zapošljavanja kao temelja za daljnju suradnju;
      1.3. Socijalna integracija  – podizanje javne svijesti o kulturnim razlikama, poticanje kulturne razmjene i događaja, poticanje mobilnosti umjetnika i kulturna suradnja; suradnja između institucija (vatrogasaca, edukacijski i trening programi, socijalna i zdravstvena zaštita;
 
2. Održivo upravljanje prirodnim resursima
      2.1. Zaštita okoliša   – zajedničko podizanje svijesti među zagađivačima i stanovnicima o inovativnim aktivnostima/mjerama zaštite okoliša i održivog iskorištavanja prirodnih resursa; priprema zajedničkih studija za poboljšanje i praćenje zraka, vode, sustava upravljanja otpadom i otpadnim vodama, smanjenja zagađenja zemlje, šuma….; zajedničko upravljanje i zajedničko očuvanje izvora vode i poboljšanje kvalitete voda; identifikacija i sanacija divljih odlagališta smeća i razvoja mjera za sprečavanje nastajanja novih; priprema tehničke dokumentacije i izgradnja pročišćivača otpadnih voda, pročišćavanje zemlje i kanalizacijski sustavi u osjetljivim prekograničnim područjima, poboljšanje energetske efikasnosti, poboljšanje kvalitete zraka; zajedničko prostorno planiranje;  
      2.2. Očuvanje zaštićenih područja  – stvaranje zaštićenih područja i njihovo prekogranično povezivanje, poticanje zajedničkog upravljanje postojećih zaštićenih područja; zaštita bioraznolikosti i okolišne raznolikosti; zajedničke studije zaštite prirode, priprema tehničke dokumentacije za zaštitu prirodnih resursa i/ili održivog razvoja; podizanje svijesti o zaštiti prirodnih i kulturnih resursa, zaštita prirodnog i kulturnog naslijeđa.
 
Nositelji projekta mogu biti korisnice IPA programa (zemlje kandidati i potencijalni kandidati), i to:
 • neprofitne pravne osobe, organizacijski ustrojene kao:
  • Tijela regionalne i lokalne samouprave
  • Javne institucije i njihovi ekvivalenti (fondovi, institucije ili agencije osnovane od strane države ili općine, obrazovna i istraživačka institucija, institucije zdravstvene zaštite, zaštite prirodne i kulturne baštine, lokalne i regionalne agencije za razvoj…)
  • Trgovačke, poljoprivredne, obrtničke i industrijske komore, te skupine registrirane kao neprofitne pravne osobe (klasteri, zadruge…)
  • Tijela sa statutom neprofitne organizacije koja djeluje kao društvo, lokalne turističke organizacije, obrazovne organizacije, privatne institucije…
 • iz prihvatljivih područja Republike Hrvatska i Republike Slovenije
 • s pravnom, financijskom i radnom sposobnošću za sudjelovanje u programu.
 
Partneri na projektu moraju zadovoljavati uvjete kao i nositelj projekta (minimalno jedan partner iz Republike Hrvatske i jedan iz Republike Slovenije), a maksimalan broj partnera nije ograničen. Projektni prijedlozi podnose se na slovenskom i hrvatskom, a upravljanje projektom je zajedničko (jedan projekt, jedan nositelj, jedan proračun, jedan ugovor sa Zajedničkim tehničkim tajništvom u Ljubljani). Potpunu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a korisnici programskog rješenja e-općina mogu sve informacije naći u e-općini, u kategoriji „Europska unija“. Za sva pitanja o navedenom natječaju možete se obratiti Centru za Europsku uniju:
 
Lidija Vitez  
Voditelj projekata EU
Savjetnik 
HR-10000 Zagreb
Savska cesta 141
tel + 385 1 539 2153
fax + 385 1 619 1751
lidija.vitez@microgrupa.com
 
 
Petra Klepo
Voditelj centra za EU
Viši savjetnik
HR-21311 Stobreč
Stepinčeva 38
tel + 385 21 555 412
fax + 385 21 555 419
petra.klepo@microgrupa.com