Program Europske zajednice PROGRESS

Europska komisija, Uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti objavljuje natječaj u okviru programa Europske zajednice PROGRESS (Program za zapošljavanje i društvenu solidarnost), koji je od prosinca prošle godine otvoren i za Hrvatsku.

PROMICANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA PUTEM DIJALOGA, KAO POTPORA JAČANJU OTVORENE METODE KOORDINACIJE U PODRUČJU SOCIJALNE ZAŠTITE I SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA (VP/2008/015)
 

Teme u okviru kojih se mogu prijaviti projektni prijedlozi:

  • Edukacija o razumijevanju različitih pojavnih oblika siromaštva i socijalne isključenosti, kao i njihovih uzroka
  • Poticanje razmjene nacionalnih i EU politika i aktivnosti u području borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti
  • Uključivanje svih relevantnih sudionika, uključujući nositelje politika i organizacije čije područje djelovanja nisu pitanja siromaštva i socijalne isključenosti (primjerice, obrazovanje i zdravstvo, okoliš i urbane politike)
  • Promoviranje sudjelovanja osoba izloženih siromaštvu i socijalnoj isključenosti s ciljem potpore organizacija iz kojih dolaze, kao i njihovog doprinosa razvoju
  • Poticanje mogućnosti dijaloga sa medijima s ciljem što kvalitetnijeg informiranja javnosti o siromaštvu i socijalnoj isključenosti.

Prihvatljive aktivnosti ovog programa su: sastanci i konferencije, radionice i seminari koji bi uključivali teme vezane uz Agendu socijalne isključenosti (aktivno uključivanje, siromaštvo djece, socijalni aspekti migracije, i tako dalje), te politike i prakse koje ih se tiču, kao primjerice: metode, instrumenti i pokazatelji koji se koriste kako na nacionalnom tako i na nivou Europske unije i isto tako teme u području upravljanja i komunikacije i slično.

Ukupna sredstva kreću se u iznosu od 4,9 milijuna Eura, a planirano je financiranje 10 projekata, uz napomenu da je potrebno sufinanciranje od samog prijavitelja projekta od 20%.
 
Predviđeno vrijeme početka provedbe projekata je od 1. prosinca 2008. do 28. veljače 2009., dok je vrijeme trajanja od minimalnih 18 do maksimalnih 24 mjeseca. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 18. kolovoza 2008.

Više: http://ec.europa.eu