Predstojeći rokovi unutar programa Europa za građane

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa „Europa za građane“ za aktivnost „Aktivni građani za Europu" ističu
  • 1. lipnja 2008.:
    • Za mjeru „Sastanci građana bratimljenih gradova“,  za sastanke koji će se održavati između 1. listopada i 31. prosinca 2008. Sastanci građana nastoje okupiti čitav niz građana i skupina građana bratimljenih gradova posredstvom partnerstva između općina i gradova u svrhu razvoja povezanosti među građanima; bilateralna ili multilateralna okupljanja (skupina) građana bratimljenih gradova trebala bi biti vođena temama opredijeljenosti za europske integracije, prijateljstva u Europi i aktivnog sudjelovanja. Više informacija i prijavne obrasce i detaljne upute preuzmite ovdje;
    • Za mjeru „Višegodišnjih projekata umrežavanja bratimljenih gradova“, za projekte koji će se provoditi u razdoblju od 1. prosinca 2008. do 30. studenoga 2010. Tematskom suradnjom bratimljenih gradova temeljenom na povezivanju niza međusobno bratimljenih gradova stvara se preduvjet za potencijalno umrežavanje općina/gradova. Ovaj vid multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova bratimljenjem, a za podnošenje višegodišnjih projektnih prijedloga umrežavanja bratimljenih gradova podnositelji će morati predočiti operativni plan djelovanja s glavnim aktivnostima (primjerice sastancima građana, kreativnim i stručnim radionicama i konferencijama) te očekivanim postignućima umrežavanja tijekom provedbe projekta. Više informacija i prijavne obrasce i detaljne upute preuzmite ovdje;
  • 1. srpnja 2008. za mjeru „Projekti građana i mjere potpore“, za projekte koji će se u maksimalnom trajanju od 10 mjeseci provoditi u razdoblju od 1. prosinca 2008. i 28. veljače 2009. Projekti građana i mjere potpore obuhvaćaju potporu raznim vrstama transnacionalnih i međusektorskih projekata koji izravno uključuju građane, a okupljaju građane različitih okruženja koji će raspravljati i zajedno djelovati po pitanju zajedničkih europskih tema, na lokalnoj i europskoj razini, s ciljem razmjene iskustava i pozitivne prakse te razvoja novih umijeća i znanja. Puni tekst natječaja, upute i prijavne obrasce možete preuzeti ovdje.