Javni poziv za sufinanciranje „tradicionalnih“ LIFE projekata

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao tijelo nadležno za provedbu LIFE programa u RH, u suradnji s fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa LIFE 2014.-2020. za 2015. (potprogrami Klima i Okoliš).

U okviru ovog poziva pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti koordinator-korisnici projekta ili pridruženi-korisnici na projektu:
-          trgovačka društva i druge pravne osobe,
-          fizičke osobe (obrtnici),
-          jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-          tijela državne uprave,
-          ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
-          nevladine organizacije
 
Rokovi za dostavu zahtjeva (ovisno o pojedinom potprogramu):
-          za potprogram Klima do 25. kolovoza 2015
-          za potprogram Okoliš, uključujući prioritetna područja:
                -     Okoliš i učinkovitost resursa do 10 rujna
                -     Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna
                -     Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna
 
Financijska podrška Fonda je u skladu s pravilima LIFE programa za opravdane troškove i to najviše 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati.
 

Više o natječaju ovdje.