Natječaji Horizon 2020 - Sigurna društva

Otvorena su nova četiri natječaja za 2015. u području Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana uključujući četiri velika potpordučja:

-          Otpornost na katastrofe (H2020-DRS-2015)
-          Borba protiv kriminala i terorizma (H2020-FCT-2015)
-          Sigurnost granica (H2020-BES-2015)
-          Digitalna sigurnost (H2020-DS-2015)

Rok za prijavu je 27. kolovoza 2015.

Više o ovim natječajima možete pronaći ovdje