Natječaj Horizon 2020 – Platforma za komunikacije i diseminaciju (H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015/REFLECTIVE-8-2015)

Europska komisija (Istraživanje i inovacije) objavila je natječaj u sklopu Horizon 2020 za potporu platformama u području komunikacija i diseminacije.

U sklopu ovog poziva prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća, velika poduzećaudrugeinstitutifakultetirazvojne agencije i klasteri.

Ciljevi natječaja su doprinijeti opskrbljivanju ujedinjenim informacijama vezanim za otkrića projekata koji su financirani iz EU fondova u području inkluzivnih, inovativnih i reflektivnih društava, razvijanju komunikacijskih materijala za kreatore politika, akademike, medije i javnost (primjerice, pisanje recenzija ili političkih pregleda), kao i unaprjeđenju kvalitete postojećih tekstova. Također je potrebno na profesionalan način organizirati aktivnosti vezane za promicanje rezultata istraživanja u području inkluzivnih, inovativnih i reflektivnih društava (radionice, konferencije ili drugi tipovi ad hoc događaja) kako bi se dopunile aktivnosti Europske komisije, koristeći najnovije informacije i komunikacijske tehnologije i pomagala.

Ovaj natječaj spada pod koordinacijsko-podržavajuće aktivnosti koje se sastoje prvenstveno od popratnih mjera kao što su standardizacija, diseminacija, podizanje razine svijesti te komunikacije, umrežavanja, koordinacije,  podržavanja,  poticanja dijaloga o politikama te učenja putem zajedničkih vježbi i studija, uključujući studije za razvoj nove infrastrukture. Također, mogu uključivati komplementarne aktivnosti poput strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između programa u različitim državama.
 
Rok za dostavu projekata je 28. svibnja 2015.

Više o natječaju ovdje.