Natječaj Horizon 2020 – Mladi kao pokretači društvene promjene (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015/YOUNG-4-2015)

Poziv je otvoren za mala i srednja poduzeća, udruge, institute, fakultete i razvojne agencije, s ciljem upoznavanja izazova populacije koja stari i promjena u održiviji socijalni i ekonomski model, karakteriziran rastućom nestašicom resursa, a obzirom da prirodni okoliš, život u promjenjivijoj klimi s nepoznatim posljedicama te veća potreba za jednakosti spolova zahtijeva duboke promjene u europskom društvu, uključujući naš životni stil, konzumacijske navike, način poslovanja, način na koji upravljamo našim društvima i ostale izazove.

Ovaj poziv je fokusiran na istraživačko-inovacijske aktivnosti. Kako bi se odgovorilo zahtjevima ovog natječaja, istraživanje bi trebalo analizirati norme, vrijednosti i stavove mladih ljudi u Europi, njihova očekivanja i stavove vezane uz javne politike i organizaciju ekonomskog, društvenog i privatnog života, uključujući općenitiju organizaciju gradova i prostora, kao i poslovne etike i njihove različite korijene. Trebalo bi uključiti mlade različitih godina i spola, različite etnički i religijske pripadnosti, te iz različitih zemljopisnih, socioekonomskih, kulturnih miljea, uzimajući u obzir i pojedince i mlade obitelji koji su posebno izloženi novim izazovima.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 9.450.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, a iznos pojedinačnih potpora je između 1,5 i 2,5 milijuna eura.

Rok za dostavu projekata je 28. svibnja 2015.

Više o natječaju ovdje