Raspisan je natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu na području sudjelovanja mladih

Raspisan je natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu na području sudjelovanja mladih

Nastavlja se objava natječaja u okviru PHARE 2006 za potporu razvoju civilnog društva u pretpristupnom procesu. Ured za udruge Vlade RH pratit će u uskoj suradnji sa Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje kvalitetu provedbe odobrenih projekata.
 
U okviru programa PHARE 2006, dana 15. veljače raspisan je natječaj za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu financijskih potpora projektima na području sudjelovanja mladih. Financijske potpore koje će se dodjeljivati iznosit će od 30.000,00 do 75.000,00 EUR, a osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom i su-financijskom odnosu na projektima mogu sudjelovati  i lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihove razvojne agencije, kao i obrazovne, razvojne i istraživačke institucije. Natječaj je otvoren do 15. travnja 2008. u 10,00h.
 
Aktivnosti koje su prihvatljive za primanje financijske potpore unutar ovog natječaja obuhvaćaju tri tematska područja:
  • promicanje i aktivno sudjelovanje mladih u oblikovanju i provođenju javnih politika na svim razinama;
  • omogućavanja pristupa informacijama koje su od važnosti za život i rad mladih ljudi;
  • potpora i promicanje neformalnog obrazovanja i volonterskog rada.
Prihvatljive aktivnosti, između ostalog, uključuju razvoj lokalnih akcijskih programa u oblikovanju, provedbi i praćenju javnih politika te sudjelovanje mladih u istima; pružanje potpore umrežavanja organizacija mladih na lokalnoj razini uspostavljajući regionalnu suradnju sa srodnim organizacijama drugih gradova i općina; potpomaganje volonterskih projekata koji za cilj imaju razvijanje svijesti o društvenoj solidarnosti, odgovornosti i očuvanju povijesnog i kulturalnog nasljeđa; promicanje neformalnog obrazovanja, objavljivanje publikacija i potpomaganje medijskih projekata mladih.
Ured za udruge Vlade RH u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao institucija-korisnik pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Zadaća Ureda za udruge jest izrada sveukupne natječajne dokumentacije, koja se u fazi programiranja provodi u uskoj suradnji sa Savjetom za razvoj civilnoga društva, te sastavljanje Odbora za ocjenjivanje pristiglih ponuda u fazi evaluacije. Nakon ugovaranja projekata, uloga Ureda biti će praćenje provedbe svakog pojedinog ugovorenog projekta, uz pružanje tehničke potpore organizacijama nositeljima projekata.
 
Kompletna natječajna dokumentacija dostupna je na stranicama EuropAida te Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje.