Raspisan je natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje zaštite okoliša i održivog razvoja

 
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje, raspisala je natječaj za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu financijskih potporu iz programa Phare 2006. Financijske potpore koje će se dodjeljivati iznositi će od 50.000,00 do 100.000,00 EUR, a osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom i su-financijskom odnosu na projektima mogu sudjelovati  i lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihove razvojne agencije, kao i obrazovne, razvojne i istraživačke institucije. Rok za podnošenje projektnih pojedloga je 22. travnja 2008..
 
Aktivnosti koje su prihvatljive za primanje financijske potpore unutar ovog natječaja obuhvaćaju tri tematska područja:
a)    unapređenje odgovornog upravljanja okolišem i načela održivog razvoja
b)    promicanje djelotvornog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije te održive izgradnje
c)    poticanje sudjelovanja OCD-a u zaštiti prirode, s posebnim naglaskom na zaštitu bio-raznolikosti
 
Prihvatljive aktivnosti, između ostalog, obuhvaćaju provođenje kampanja podizanja svijesti za ciljane skupine, uz tiskanje priručnika, knjiga, razvijanja edukativnih i trening programa; poticanje i povećanje sudjelovanja javnosti u praćenju provedbe zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu prirode; promicanje inovativnih pristupa zaštite prirode i održive proizvodnje kroz nove zakonodavne inicijative i/ili gospodarske instrumente; pripremanje i/ili provođenje planova i programa lokalnog razvoja; iniciranje postupaka kojima se potiče i unapređuje održivo korištenje obnovljivih izvora energije, promicanje i daljnji razvoj održivog i za okoliš prihvatljivog prijevoza, održive izgradnje, održive potrošnje i proizvodnje energije, energetska učinkovitost, prevencija onečišćenja, održivo korištenje prirodnih izvora uz inventarizaciju i praćenje bioraznolikosti; promicanje i daljnji razvoj zajedničkog djelovanja javnog i civilnog sektora na području zaštite bioraznolikosti.
 
Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje te EuropAida. . . .