Natječaj Europske komisije u okviru CARDS Regional Action Programme 2006: «Razvoj partnerstva između organizacija civilnog društva i javne vlasti u svrhu poboljšanja manjinskih prava na Zapadnom Balkanu»

Cilj natječaja je osigurati široku participaciju javnih i privatnih članova civilnog društva u civilnom dijalogu na području zapadnog Balkana te omogućiti organizacijama civilnog društva da ispune svoju ulogu kroz zajedničke djelatnosti u sljedećim područjima:
• razvoj konsolidirane demokracije u regiji,
• sudjelovanje u procesu donošenja odluka, poticanje interkulturalnih razmjena i
• osiguranje zaštite prava osoba pripadnika manjinskih naroda na području zemalja zapadnog Balkana.

Aktivnosti u okviru kojih se mogu prijaviti  projektni prijedlozi su sljedeće:
• Pomoć, razvoj i provođenje aktivnosti koje doprinose participaciji i predstavništvu etničkih manjina
• Posredovanje između organizacija civilnog društva i javnih vlasti, bilo za područje jedne zemlje, ili na razini cijele regije, kako bi se osigurala kontinuirana suradnja i međusobno povjerenje, ali i zajedničke i koordinirane aktivnosti
• Osvještavanje javnih službenika o: potrebi ravnopravnog pristupa i participacije manjina u demokratskom procesu te učinkovitog provođenja relevantnog zakonodavstva vezanog uz manjinska prava; ekspertizi i primjerima dobre prakse koje će omogućiti organizacije civilnog društva
• Formiranje i jačanje regionalnih mreža, koalicija i skupina za javno zagovaranje, kako bi se održao svrhovit dijalog i interakcija s lokalnim vlastima i državnim institucijama, u područjima od interesa za etnički heterogeno stanovništvo te doprinos boljem razumijevanju uloge civilnog društva.

Ukupna vrijednost natječaja je 1,950,000.00€, a iznos pojedinačnih financijskih potpora je od 200,000€ do 300,000€, s tim da će Europska komisija financirati između 65% i 80% cjelokupnih troškova projekta.
Na natječaj se mogu javiti organizacije s područja Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Kosova, uz uvjet partnerske suradnje s barem jednom organizacijom iz Europske unije, i dvije organizacije iz druge zemlje zapadnog Balkana koja treba biti ostvarena prije same prijave na natječaj.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 3. ožujka 2008., do 16 sati.

Za više informacija posjetite: http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/d90/AOF80890.doc