IPA program informacijske i komunikacijske tehnologije – otvoren poziv za ponude

Poziv za ponude za podršku aktivnosti koje promiču bolje informiranu javnu debatu o proširenju EU u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima otvoren je do 17. travnja 2008. godine. Opća uprava za proširenje podržat će velik broj projekata koji se odnose na politike proširenja EU i sve veću potrebu za poboljšanjem procesa informiranja u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Glavni ciljevi ove aktivnosti su upoznavanje medija s dostupnim izvorima informacija i alatima, predstavljanje smjernica o korištenju jezika prilagođenog korisniku, ovisno o specifičnim ciljnim skupinama, te poticanje promicanja i distribucije rezultata istraživanja vezano za izazove i koristi potencijalnog pristupanja Uniji. Više informacija, kao i prijavnicu, potražite na internetskim stranicama Opće uprave Europske komisije za proširenje.