Natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje demokratizacije i ljudskih prava

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje, raspisala je natječaj za dostavu projektnih prijedloga u području demokratizacije i ljudskih prava za dodjelu financijskih sredstava iz programa Phare 2006.
Projektni prijedlozi trebali bi biti unutar jednog ili više prioriteta: jačanje lokalnog razvoja i građanskog sudjelovanja, uspostavljanje kroz-sektorskih partnerstava s ciljem snaženja procesa i praksi demokratizacije i ljudskih prava, te  poticanje unutar-sektorsku suradnju, partnerstava i umrežavanje organizacija civilnoga društva s ciljem jačanja utjecaja civilnoga društva te sudjelovanja u razvoju, provedbi i praćenju javnih politika vezanih uz pitanja demokratizacije i ljudskih prava.
Financijske potpore koje će se dodjeljivati iznositi će od 50.000,00 do 100.000,00 EUR, a osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom i su-financijskom odnosu na projektima mogu sudjelovati  i lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihove razvojne agencije, kao i obrazovne, razvojne i istraživačke institucije.
Aktivnosti koje su prihvatljive za primanje financijske potpore unutar ovog natječaja obuhvaćaju promicanje i provođenje antikorupcijskih aktivnosti, podizanje svijesti o pitanjima vezanim uz sukob interesa, promicanje i zaštitu  načela vladavine prava te transparentne i odgovorne javne uprave, posredstvom uključivanja građana u postupak donošenja odluka, uopće snaženje sudjelovanja organizacija civilnoga društva i samih građana u stvaranje, provedbu i praćenje javnih politika, programa i planova važnih za razvoj lokalne zajednice. Među njima su i promicanje razvitka volonterskog rada, solidarnosti i filantropije, promicanje vrijednosti tolerancije, pluralizma, inter-kulturalizma i borbe protiv diskriminacije, kao i promicanje i razvoj nenasilnih metoda rješavanja sukoba, i još druge.
 
Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je , a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. ožujka 2008.