Natječaj EU u sklopu Fonda za azil, migraciju i integraciju - AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund 2014-2020)

Europska komisija objavila je natječaj u sklopu Fonda za azil, migraciju i integraciju koji se odnosi na tzv. Union actions (the 2014 Work Programme for Union actions and emergency assistance within the framework of the Asylum, Migration and Integration Fund) s rokom dostave prijedloga do 20. svibnja 2015.

 
Cilj ovog natječaja je potpora transnacionalnim projektima kojima se doprinosi jačanju i daljnjem razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, a prioriteti su:
1)      identifikaciju i posebne potrebe ranjivih tražitelja azila u odnosu na proceduru dobivanja azila i uvjeta prihvata
2)      besplatno davanje pravnih i proceduralnih informacija
3)      integracija osoba s međunarodnom zaštitom
 
Program AMIF, čiji ukupni proračun za razdoblje 2014.-2020. iznosi 3,137 milijarde eura, usmjeren je na potporu učinkovitom upravljanju tijekovima migracija u Uniji kao dijelom područja slobode, sigurnosti i pravde sa zajedničkim pravilima o azilu, supsidijarnom zaštitom i privremenom zaštitom te zajedničke imigracije politika. Oslanja se na proces izgradnje razvijene sposobnosti pomoću Europskog fonda za izbjeglice, Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja i Europskog fonda za povratak. 
 
Detaljne informacije o navedenom natječaju dostupne su ovdje.