Horizon 2020: Zajednice društvenih inovacija (H2020-INSO-2015)

Cilj ovog natječaja je poticanje i potpora osnivanju zajednice društvenih inovacija sastavljenu od istraživača, društvenih inovatora, krajnjih korisnika tj. građana te donositelja politika.  Nužno je bolje povezati istraživanja i praksu, razviti zajedničke metode i koncepte u  području istraživanja društvenih inovacija te pružiti zajednički prostor za prikupljanje dokaza te identificiranje novih područja za društvene inovacije u različitim sektorima.

 
Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne uprave osim Vlade i ministarstava, mala i srednja poduzeća, udruge, instituti, fakulteti, neformalna udruženja i inicijative, razvojne agencije, poduzetnički inkubatori i klasteri.
 
Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog natječaja su:
– organizaciju posredničkih događanja kako bi se poboljšalo umrežavanje postojećih istraživanja i eksperimentalnih projekata te drugih aktivnosti u području društvenih inovacija
–  aktivnosti informiranja te osvješćivanja kroz  okupljanja istraživača i raznih interesnih skupina, uključujući organizacije civilnog društva, građanske skupine, privatne subjekte, donositelje politika, korisničke skupine i druge mreže
– dizajn strategija i aktivnosti kako bi se osigurala najbolja moguća upotreba rezultata istraživanja te uspostava miksa diseminacijskih alata namijenjenih ciljanju različitih interesnih skupina na lokalnoj, nacionalnoj te EU razini
– organizaciju događanja usmjerenih ka identificiranju prioriteta za suradnju i potrebnih istraživanja te poboljšanju kvalitete, kvantitete te vidljivosti budućih aktivnosti u području društvenih inovacija
– podršku masovnim eksperimentima, replikacijama , inkubacijama te skaliranju rezultata istraživanja
–  uspostavu mreže „lokalnih podupiratelja“ za bolju diseminaciju te skaliranje rezultata na svim razinama
 
Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva su 13.470.000 eura, a stopa sufinanciranja je 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za prijavu je 28. svibnja 2015.
 
Detaljnije informacije o natječaju dostupne su ovdje.

Ujedno napominjemo da Agencija za mobilnost i programe EU organizira informativni dan ''Računovodstveno praćenje FP7 i Obzor 2020. projekata', s ciljem detaljnijeg upoznavanja s financijskim pravilima programa s naglaskom na računovodstveno praćenje projekata te upoznavanje s najčešćim pravnim i administrativnim pitanjima prijave i provedbe projekata.
Informativni dan će se održati 17. travnja 2015. godine u Agenciji za mobilnost i programe EU (dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u prizemlju), Frankopanska 26, s početkom u 10 sati.