IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija 2007.-2013. - 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi)

Natječaj je usmjeren na poticanje prekogranične suradnje u cilju povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih prekograničnih odnosa.
Nadalje, potiče se izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija za upravljanje programima EU te  priprema za upravljanje budućim prekograničnim programima u okviru cilja teritorijalne suradnje strukturnih fondova EU-a.

Ciljevi će se postići kroz provedbu aktivnosti unutar sljedećeg skupa mjera:
Mjera  1.2 „Zaštita okoliša“
– Mjera 1.3 „Ljudi za ljude“

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su:
Mjera 1.2  – Regionalna / lokalna tijela javne vlasti, javne neprofitne organizacije uključujući sveučilišta, fakultete, srednje i osnovne škole, javna poduzeća nadležna za komunalnu infrastrukturu i upravljanje otpadom, agencije za zaštitu okoliša i prirode,  agencije za krizno planiranje, regionalne i lokalne razvojne agencije  (samo u Hrvatskoj).

Mjera 1.3 – Javne neprofitne organizacije uključujući osnovne i srednje škole, organizacije za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga, regionalne i lokalne razvojne agencije (samo u Hrvatskoj).
 
Rok za podnošenje prijava je 1. lipnja 2015.
 
Više o natječaju ovdje.