Natječaj EU u sklopu potpore projektima za sprječavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (JUST/2014/RRAC/AG)

Cilj ovog poziva je financijska potpora transnacionalnim projektima koji su u skladu sa specifičnim ciljevima Programa REC (Rights, Equality and Citizenship) u području prevencije i borbe protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i ostalih oblika netolerancije.

 
Natječaj je otvoren za tijela državne uprave, osim Vlade i ministarstava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, fakultete, neformalna udruženja i inicijative, srednje škole

Ukupna sredstva u sklopu ovog natječaja su 5.350.000€.
 
Projektni prijedlozi trebaju se fokusirati na sljedeće prioritete:
- BEST: Najbolje prakse za prevenciju i borbu protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije. Predviđen proračun za ovu skupinu aktivnosti iznosi 1.500.000€.
Uzajamno učenje i zajedničke aktivnosti; projekti usmjereni na razmjenu konkretnih prijedloga najbolje prakse koje će potencijalno povećati učinkovitost prevencije, kao i učinkovite odgovore na rasističke, ksenofobne i homofobne incidente, putem sredstava kaznenog zakona i drugih sredstava koji će se financirati. U projektima o korištenju kaznenog prava trebali bi sudjelovati predstavnici tijela za provedbu zakona, tužitelji i članovi pravosuđa, a u projektima o prevenciji treba uključiti aktere koji imaju utjecaj na javno mnijenje (kao što su mediji, lokalni donositelji odluka i sl.). Aktivnosti trebaju rezultirati primjerice u proizvodnji visokokvalitetnog priručnika u kojem bi se rezimirale najbolje prakse i koji bi mogao biti proslijeđeni svim relevantnim dionicima i/ili kompilaciju usavršavanja koja se temelje na već testiranim modelima. Širenje rezultata i konkretnih preporuka relevantnih dionika u svim zemljama sudionicama treba predvidjeti u prijedlozima. Prioritet će imati projekti koji uključuju veliki broj zemalja sudionica.
 
- HATE: Praćenje i izvještavanje o zločinu iz mržnje i govoru mržnje na internetu. Predviđen proračun za ovu skupinu aktivnosti iznosi 3.850.000€.
Projekti bi se trebali fokusirati na: praćenje i prikupljanje podataka o postojanju rasističkih / ksenofobičnih / homofobnih web stranica u zemljama sudionicama, razmjenu najboljih praksi među državama sudionicama u vezi s mehanizmima uspješnog izvješćivanja, razvoj učinkovitih mehanizama izvješćivanja dostupan žrtvama zločina iz mržnje (posebno fokus treba staviti na održivost izvješćivanja izvan trajanja projekta) i/ili uspostavljanje izvješćivanja mrežama.
 
Rok za prijavu je do 12. studenoga 2014.
 
Više o natječaju ovdje.