Natječaj EU u okviru potpore transnacionalnim projektima u području politike suzbijanja uporabe droga EU (JUST/2014/JDRU/AG/DRUG)

Cilj ovog poziva je potpora transnacionalnim projektima u skladu sa specifičnim ciljem podrške inicijativama u području politike suzbijanja uporabe droga u pogledu suradnje u području pravosuđa i prevencije kriminala.

Natječaj je otvoren za tijela državne uprave, osim Vlade i ministarstava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, fakultete, ministarstva i srednje škole.

U skladu s prioritetima ovog poziva projektni prijedlozi trebaju biti usmjereni na sljedeće teme:
 
- Nove psihoaktivne tvari – poduprijeti provedbu zakonodavstva EU-a o novim psihoaktivnim tvarima kroz poboljšanje sposobnosti za prepoznavanje i procjenu novih psihoaktivnih tvari, učinkovito odgovoriti na brzo širenje takvih tvari diljem EU, smanjujući dostupnost štetnih tvari, praćenje opsega i obrasce korištenja tih tvari te razmjenu iskustava o sprječavanju.
- Rehabilitacija – razvijati i dijeliti inovativne pristupe usmjerene na prevenciju recidiva i modele dobre prakse za reintegraciju i rehabilitaciju (dugotrajnim) ovisnicima, uključujući i one koji su izašli iz zatvorskog sustava, između ostalog, istražujući alternative prisilne sankcije.
- Najbolje prakse – za razmjenu najbolje prakse o suradnji između tijela javne vlasti koja su uključena u rad s drogama, uključujući i na lokalnoj ili regionalnoj razini te civilnog društva, kako bi se osigurala opskrba lijekovima i aktivnosti za smanjenje potražnje s ciljem povećanja učinkovitosti prevencije, smanjenja štete i provedbu aktivnosti kako bi se spriječio i smanjio broj kaznenih djela povezanih s drogom.
- Civilno društvo – podržati uključivanje civilnog društva u provedbi ciljeva EU Strategije o drogama 2013-2020 te o konkretnim akcijama u okviru EU Akcijskog plana 2013-2016, s ciljem da pomaže smanjiti negativne posljedice ilegalnih droga na pojedince i društvo.
 
Prihvatljive aktivnosti:
- prikupljanje podataka, istraživanja i istraživačke aktivnosti;
- trening aktivnosti;
- uzajamno učenje, razmjena dobrih praksi, suradnja, uključujući utvrđivanje
najbolje prakse koja se može primjeniti u drugim zemljama sudionicama;
- širenje i aktivnosti podizanja svijesti o štetnosti droga.
 
 Rok za prijavu je do 5. studenoga 2014.

 

Više o natječaju ovdje.