Natječaj za europske projekte suradnje programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura za potporu europskim projektima suradnje.


Program EU Kreativna Europa (2014.-2020.) usvojio je Europski parlament krajem 2013., a usmjerena je kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg su dva zasebna potprograma – Kultura (nastavak programa iz 2000. i za razdoblje 2007.-2013.) i MEDIA.

Upute i obrasce za prijavu na ovaj natječaj možete pronaći na službenim stranicama programa Kreativna Europa.  Dodatne informacije o sudjelovanju u potprogramu Kultura dostupne su na Desku Kreativne Europe.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 1. listopada 2014. 

Više o potprogramu Kultura, te o europskim projektima suradnje možete pronaći ovdje.