Natječaji Europske komisije u sklopu Programa za pravosuđe 2014.-2020. i Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020.

Europska komisija objavila je natječaje u sklopu Programa za pravosuđe 2014.-2020. i Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020.

Zaključkom Vlade RH Ministarstvo pravosuđa je odgovorno tijelo za navedene programe.

Nacionalni ili transnacionalni projekti potpore žrtvama nasilja i kriminala (JUST/2014/SPOB/AG/VICT)

Nacionalni ili transnacionalni projekti koji imaju za cilj promicanje politika građanstva EU (JUST/2014/RCIT/AG/CITI)

Nacionalni ili transnacionalni projekti u području e-Pravosuđa (JUST/2014/JACC/AG/E-JU)

Transnacionalni projekti usmjereni na izgradnju kapaciteta za stručnjake u području prava djece (JUST/2014/RCHI/AG/PROF)

Projekti za potporu internetskih platfomi u području sakaćenja ženskih genitalija  (JUST/2014/RPPI/AG/FGMU)

Transnacionalni projekti usmjereni na područje prava djece u sudskim postupcima (JUST/2014/JPPI/AG/CHIL)

Program Pravosuđe i REC Program – Okvirni partnerski sporazum za 2015.-2017. i Operativni grantovi za 2015. (JUST/2014/SPOB/OG/NETW)

Inicijative u području politika za droge  (JUST/2014/JDRU/AG/DRUG)

DAPHNE - Transnacionalni projekti u području subzijanja nasilja nad ženama, mladima i djecom (3.6.2015.)


Detaljnije informacije o natječajima dostupne su ovdje

Također se možete obratiti kontakt osobama u Ministarstvu pravosuđa i to za Program pravosuđe 2014.-2020. gđi Mirni Minauf, na adresu elektroničke pošte: mminauf@pravosudje.hr i/ili tel: 01/3714-361 (Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju), dok su za Program za prava, jednakost i građanstvo 2014-2020. kontakt osobe gđa Mirna Minauf i gđa Ankica Kuna, e-mail: akuna@pravosudje.hr , tel: 01/3714-650 (Sektor za projekte Glavnog tajništva).