Natječaj MSPM u okviru OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz Mini ESF – „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je natječaj u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, odnosno Mini ESF-a u području Širenja mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3.

Projekt je usmjeren financijskoj podršci projektima kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenim sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljanju skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osoba s invaliditetom, djeca), a u svrhu usklađivanja njihovog obiteljskog i poslovnog života.
 
Prihvatljivi prijavitelji i/ili projektni partneri:
- udruga
- ustanova
- zaklada ili fundacija
- drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima
- pravna osoba s javnim ovlastima
- jedinica lokalne i regionalne samouprave
- trgovačko društvo
- zadruga
- lokalna i regionalna razvojna agencija
- međunarodna (međuvladina) organizacija (kako je definirano člankom 43. Pravila
provedbe Financijske uredbe EZ-a)
 
28. kolovoza 2014. Ministarstvo je objavilo Izmjene i dopune ovog Poziva, te je ujedno i produžen rok za dostavu projektnih prijedloga na 19. rujna 2014.
 
Dodatne informacije o natječaju kao i upute za prijavitelje dostupne su ovdje.