Natječaj MZOŠ u okviru OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz ESF - „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je natječaj u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, odnosno ESFa u području Unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) uspostavljen je kao ključni reformski instrument kojim se uređuje sustav kvalifikacija uz unaprjeđenje obrazovnih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija, njihovih sastavnih dijelova, skupova ishoda učenja s ciljem podizanja kvalitete obrazovne ponude i njezinog usklađivanja s potrebama tržišta rada i cjeloživotnog učenja. Svrha ove sheme bespovratnih sredstava je podrška unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO, izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te modernizacijom i/ili izradom novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada.
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Natječaja su:
·         Visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole);
·         Javne ustanove zadužene za razvoj/provedbu obrazovnih politika;
·         Znanstvene organizacija
 
Prihvatljivi partneri:
·         Sve ustanove navedene pod točkom 4.1.1. prihvatljivi prijavitelji u Uputama
·         Odgojno-obrazovne ustanove;
·         Ustanove za obrazovanje odraslih;
·         Nevladine organizacije;
·         Studentske organizacije
·         Strukovne komore i udruženja;
·         Tijela državne uprave
·         Jedinice regionalne i lokalne samouprave;
·         Poslodavci i udruženja poslodavaca;
·         Sindikati.
 
Detaljnije informacije o natječaju, kao i upute za prijavitelje možete pronaći ovdje.

Rok za dostavu prijava je 19. rujna 2014.