Natječaji unutar programa Europa za građane 2014. - 2020.

Slijedeći rok za prijavu na natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014. - 2020. je 4. lipnja i to za slijedeće natječaje:

Cjelina 1. - Europsko sjećanje 
 
 
Cjelina 2. - Demokratski angažman i građansko sudjelovanje
Ova cjelina obuhvaća mjere:
1.       Bratimljenje gradova 
2.       Umrežavanje gradova 
 

Vijeće Europske unije prihvatilo je Uredbu kojom se službeno usvaja program Europa za građane 2014. – 2020., na sastanku održanom 14. travnja 2014. Uredba stupa na snagu po objavi u Službenom listu EU-a, krajem travnja 2014. godine. Programski vodič biti će dostupan početkom svibnja. Ured za udruge će, u svojstvu Nacionalne kontakt točke, na svojim stranicama objaviti Programski vodič, kao i najave radionica za potencijalne prijavitelje. Više informacija o programu možete pronaći ovdje.