EU natječaj u području socijalnog uključivanja najugroženijih skupina, uključujući i Rome, kroz više raznolikih socijalnih usluga u zajednici

Objavljen je natječaj EU na temu „Potpore socijalnom uključivanju najugroženijih skupina, uključujući i Rome, kroz više raznolikih socijalnih usluga u zajednici“ (EuropAid/135483/D/ACT/RS) za članice EU i Srbiju.

Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, sindikati, instituti, razvojne agencije
 
Ciljevi ovog poziva su: promicanje socijalne inkluzije ranjiivih i manjinskih skupina kroz osiguravanje specifičnih usluga baziranih na zajednici, poboljšanje pozicije Roma kroz inicijative namijenjene njihovoj društvenoj inkluziji, promocija efektivnog korištenja sredstava kroz partnerstva dionika uključenih u pružanje potpore ranjivim skupinama te poticanje i promocija suradnje na lokalnom nivou (među općinama) u isporučivanju socijalnih usluga kroz ekonomiju razmjera i učinkovitosti proračuna.
 
Ukupni iznos sredstava je 4.350.000 Eura, a rok za prijavu je 19. svibnja 2014.
 

Više o natječaji dostupno je ovdje.