Natječaj EU u području osnovnih ljudskih prava i prava građana

Otvoren je natječaj EU u sklopu Programa „Fundamentalna prava i prava građana“ unutar financijske perspektive 2007-2013 do 12. ožujka 2014. Indikativni iznos bespovratnih sredstava je 10.900.000€.
 
Ovaj Poziv je namijenjen građanima EU-a ili trećim zemljama, te državljanima koji zakonito borave na teritoriju, kao i nevladinim organizacijama EU. Korisnici mogu biti institucije i javne ili privatne organizacije, sveučilišta, istraživački instituti, nevladine organizacije, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, međunarodne organizacije i druge neprofitne organizacije osnovane u EU.

Prioritetna područja
Projektni prijedlozi unutar ovog natječaja trebaju biti fokusirani na sljedeće godišnje prioritete unutar navedenog Programa:
- prava djece
- suzbijanje (borba protiv) različitih oblika rasizma i ksenofobije
- borba protiv homofobije: jačati/poboljšati razumijevanje i toleranciju
- Obrazovanje i umrežavanje između pravnih stručnjaka i pravnika u praksi
- Jačanje svijest o aktivnom europskom građanstvu i pravima vezani uz to, te pronalaženje prepreka za učinkovito djelovanje
- Jačanje svijesti i informiranje o EU pravilima u području slobode kretanja, a posebno direktive 2004/38/EC
- Omogućavanje razmjene znanje i dobrih praksi stjecanja i gubitka građanstva Unije
- Rodna neravnoteža vezano uz sudjelovanje u izborima za Europski parlament
- prava zaštite osobnih podataka
 
Prihvatljive aktivnosti:
- analize uključujući studije, istraživanja i prikupljanje podataka u području osnovnih prava i prava građana
- edukacija (trening) u području osnovnih prava i prava građana
- razmjena znanja, dobrih praksi i suradnja u identificiranju, analizi, promociji i dijeljenju dobrih praksi u području osnovnih prava i prava građana na EU razini
- podizanje svijesti, informiranje i dijeljenje u području osnovnih prava i prava građana
U sklopu ovog natječaja moguće je ostvariti samo jednu potporu. Maksimalno moguće vrijeme provedbe projekata je 24 mjeseca.
 
Više dostupno ovdje.