Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Potpora potražnji i ponudi na tržištu za financiranje socijalnog poduzetništva"

 

Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Europske Komisije objavila je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora potražnji i ponudi na tržištu za financiranje socijalnog poduzetništva“.
 
Cilj natječaja je identifikacija, razvoj, promocija i širenje primjera dobre prakse nacionalnih, regionalnih ili lokalnih vlasti i financijskih posrednika u pomaganju mladim socijalnim poduzetnicima u vremenima visoke nezaposlenosti mladih.

Natječajem se želi podržati razvoj tržišnih ulaganja koja će omogućiti društvenim poduzećima razvoj njihovog inovativnog modela kroz:
  • Izgradnju institucija i kapaciteta za poboljšanje dotoka financija socijalnim poduzetnicima
  • Olakšavanje i pripremu pristupa financiranju društvenih poduzeća kroz izgradnju kapaciteta koji generiraju potražnju za učinkovitim socijalnim financijama razvijanjem "spremnosti ulaganja"
Kako bi se uzele u obzir različite situacije na tržištu različitih zemalja članica Unije, natječaj je podijeljen na četiri dijela (A, B, C i D). Dijelovi A, B i C odnose se na ponudu socijalnih financija, dok se dio D odnosi na potražnju za socijalnim financijama. 
  • Dio A: Uspostavljanje partnerstva socijalnih financija 
  • Dio B: Uspostavljanje mehanizama i instrumenata socijalnih inovacija
  • Dio C: Uspostavljanje suradničkih modela financiranja za društvena poduzeća
  • Dio D: Razvoj investicijske spremnosti za potporu društvenim poduzećima
Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 80% prihvatljivih troškova projekta.
Maksimalan iznos sufinanciranja:
  • Dio A: 75.000,00 €
  • Dio B: 125.000,00 €
  • Dio C: 125.000,00 €
  • Dio D: 100.000,00 €
Na natječaj su prihvatljiva javna, privatna i neprofitna tijela. 
 
Rok prijave je 15. studenog 2013.

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=394&furtherCalls=yes