Program Europa za građane (2014.-2020.) - natječaj za strukturnu potporu organizacijama za istraživanje europskih javnih politika i organizacijama civilnog društva na europskoj razini

U sklopu Programa Europa za građane 2014.-2020.  (EACEA: br. COMM-C2/01/2013) otvoren je natječaj za strukturnu potporu organizacijama za istraživanje europskih javnih politika i organizacijama civilnog društva na europskoj razini.

Ciljevi programa su:
•        pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i raznolikosti među građanima,
•        potaknuti europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.
 
Svrha je ovog poziva odabir organizacija europskog dosega koje svojim stalnim, uobičajenim i redovitim aktivnostima konkretno pridonose ciljevima programa Europa za građane.

Poziv na podnošenje prijedloga odnosi se na strukturnu potporu u obliku bespovratnih sredstava za poslovanje tijelima čiji je cilj od općeg interesa Unije, a kojom se želi podići svijest o europskom sjećanju ili potaknuti demokratsko i građansko sudjelovanje. Namijenjen je sufinanciranju troškova poslovanja, što tijelu omogućuje neovisnost i provedbu niza aktivnosti predviđenih godišnjim planom rada tijela. Te se aktivnosti moraju odnositi na provedbu zakonom propisanih ciljeva organizacije i njime se mora pridonositi razvoju i provedbi jednog ili više ciljeva programa.

Potpora se organizacijama dodjeljuje u obliku okvirnih partnerstva u trajanju od četiri godine (2014. – 2017.) koja se uspostavljaju slijedom ovog prijedloga. Okvirna partnerstva mehanizmi su suradnje koji se uspostavljaju između određene organizacije i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu .

U okviru tih okvirnih partnerstava, bespovratna sredstva za poslovanje dodjeljivat će se svake godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20. prosinca 2013. u 12.00 (podne prema briselskom vremenu).

Više o ovom natječaju možete pronaći ovdje.