PROGRESS – Obavijest o produžetku roka i promjeni uvjeta predprijave na natječaj do 26. kolovoza 2013.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obavještava sve zainteresirane organizacije civilnog društva za sudjelovanje na natječaju JUST/2013/PROG/AG/AD „Podrška nacionalnim aktivnostima u cilju identifikacije primjera dobre prakse u području suzbijanja diskriminacije i promicanja jednakosti“ da, sukladno uvjetima javnog poziva koji je Ured  javno objavio 1. kolovoza 2013., do naznačenog roka zatvaranja natječaja (14. kolovoza) nije zaprimljena nijedna valjana prijava.

S obzirom na procjenu da je još uvijek moguće osigurati sudjelovanje udruga na natječaju obavještavamo vas o produžetku roka za dostavu prijava do ponedjeljka, 26. kolovoza 2013 u 15:00 sati. Ujedno vas obavještavamo o izmijenjenim (pojednostavljenim) uvjetima prijava: potrebno je dostaviti projektni sažetak (do 4 000 riječi) te izjavu o ispunjavanju ostalih uvjeta navedenih u Javnom pozivu, odnosno Prilogu 2, poglavlje 4.1. Who may apply, str.10) na engleskom jeziku.
Prijave treba dostaviti u digitalnom obliku isključivo na e-mail adreseured@uljppnm.vlada.hr i aleksa.djokic@uljppnm.vlada.hr uz napomenu “za javni poziv – PROGRESS” do ponedjeljka, 26. kolovoza  2013. godine, u 15:00 sati.
Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave koje nisu u skladu s uvjetima ovog javnog poziva se neće razmatrati. Više o natječaju ovdje.