Objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu prekograničnog progama Hrvatska-Bosna i Hercegovina

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini 06. su kolovoza objavili Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga (Referentni broj: EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA) u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. 

Upute za prijavitelje i sva potrebna dokumentacija mogu se preuzeti na idućim web stanicama:
     - Prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – www.cbc-cro-bih.net
- EuropeAid - https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1375878790093&do=publi.welcome&userlanguage=en
     - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske - http://www.arr.hr/
     - Delegacije Europske komisije u BiH – www.europa.ba
     - Ministarstvo regionalnog razvoja i  fondova Europske unije  - http://www.mrrfeu.hr/  
     - Direkcije za evropske integracije - http://www.dei.gov.ba/


Informacija o mjestu i datumu održavanja „Informativnih radionica“ će biti objavljena na web stranici Programa: www.cbc-cro-bih.net.