Natječaji unutar programa Europa za građane u rujnu 2013. – projekti suradnje gradova i općina

Slijedeći rok za prijavu na natječaje u sklopu programa Europa za građane u 2013. je 1. rujna i to za projekte suradnje između gradova i općina iz različitih zemalja sudionica ovog programa (Aktivnost 1: „Aktivni građani za Europu“).

Mjera 1.1.: Sastanci građana pobratimljenih gradova odnosi se na natječaj za projekte kojima se nastoji okupljati građane i skupine građana bratimljenih gradova, temeljem formalnih ili neformalnih partnerstava među općinama i gradovima s ciljem jačanja međusobnog poznavanja i razumijevanja međusobno različitih kultura.
Prihvatljivi podnositelji su općina ili grad, udruženje/odbor za bratimljenje ili neka druga vrsta neprofitne organizacije koje imaju ovlaštenje lokalnih vlasti da ih zastupaju u projektima sastanaka građana pobratimljenih gradova, s pravnim statusom i sjedištem u državi sudionici Programa.
Ukupno trajanje projekta je 9 mjeseci, unutar čega se treba organizirati najmanje 1 sastanak u sudionicama Programa koji smije trajati najviše 21 dan.
 
Natječaj uz Mjeru 1.2.: Mreže pobratimljenih gradova ima za cilj potporu umrežavanju pobratimljenih gradova i općina sa svrhom razvoja jasno tematski određenih, dugoročnih i strukturnih suradnji među njima. Slijedom toga, prihvatljive aktivnosti su sastanci građana, tematske konferencije, radionice i drugi formati okupljanja građana koji uključuju gradove i općine najmanje 4 zemlje sudionice Programa, od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU.
Prihvatljivi podnositelji su općine/gradovi i odbori za bratimljenje, druge razine lokalne/regionalne vlasti, federacije/udruženja lokalnih vlasti te neprofitne organizacije koje imaju ovlaštenje lokalnih vlasti da ih zastupaju u projektima mreža pobratimljenih gradova.
Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca.Potrebno je planirati održavanje najmanje 3 događanja u državama sudionicama Programa od kojih svaki smije trajati najviše 21 dan. 
 
Detaljnije informacije o načinu prijave, financiranja i ostalo vezano uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču, na mrežnim stranicama Ureda za udruge VRH posvećenim ovom programu ili na stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, gdje su dostupni i svi obrasci za prijavu. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške