Agencija za mobilnost i programe EU – Program za cjeloživotno učenje u 2013.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma

·         Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje)
·         Erasmus (visokoškolsko obrazovanje
·         Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje)
·         Grundtvig (obrazovanje odraslih)
i dva komplementarna programa
·         Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar EU, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija i širenje i korištenje rezultata programa)
·         Jean Monet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama)

Vodič za Program za 2013. i raspored natječaja  dostupni su ovdje.