Objavljen natječaj IPA 2011 Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa darovnica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske “Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000“. Ovim programom darovnica Ured za udruge Vlade RH želi  ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu različitih aktivnosti kojima je cilj povećati sveukupnu transparentnost i otvorenost djelovanja hrvatske državne uprave, u svim pod-sektorima javnih politika. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011, a nacionalno sufinanciranje osigurava Ured Vlade RH za udruge.

Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskim stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome. Ista će biti objavljena i na internetskoj stranici SAFU: http://www.safu.hr (u dijelu: Natječaji/IPA komponenta I). Rok za zaprimanje prijedloga projekata je 5. srpnja 2013. do 16:00 sati po lokalnom vremenu. Vrijeme i mjesto održavanja informativnog sastanka bit će objavljeni na internetskoj stranici http://www.safu.hr (u dijelu: Natječaji/IPA komponenta I) 7 dana nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Ured Vlade RH za udruge u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao korisnička institucija pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Kao i za dosad objavljene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva, Ured Vlade RH za udruge pratit će kvalitetu provedbe odobrenih projekata u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, uz pružanje tehničke podrške organizacijama nositeljima projekata.