Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. Pravni oblik LAG-a je udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 1. ožujka 2013. i traje do 2. travnja 2013. Više informacija pronađite ovdje.